Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Đánh giá ngoài trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ 2, huyện Kế Sách
 325
 09/11/2018
Đánh giá ngoài trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ 2, huyện Kế Sách

Đánh giá ngoài trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ 2, huyện Kế Sách

Đánh giá ngoài trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ 2, huyện Kế Sách

      Đoàn đánh giá ngoài trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ 2, huyện Kế Sách thực hiện theo Quyết định số 1850/QĐ-SGDĐT ngày 22/10/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng  do ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, làm Trưởng đoàn. Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường để trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và thông báo ngày khảo sát chính thức.


Ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GDĐT Sóc Trăng, Trưởng đoàn

      Ngày 08/11/2018  Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát chính thức để thông báo cho nhà trường về những vấn đề Đoàn đánh giá ngoài quan tâm đồng thời kiểm tra hồ sơ minh chứng, gặp gỡ trao đổi với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá. 
      Đoàn đã tiến hành kiểm tra từng tiêu chuẩn được phân công. Từng thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế từng nội hàm của từng chỉ số, gặp gỡ, trao đổi các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, tham quan thực tế cảnh quan trường và hồ sơ sổ sách liên quan. 
     Sau đợt khảo sát sơ bộ, Hội đồng Tự đánh giá rà soát, điều chỉnh, bổ sung mô tả hiện trạng, đánh giá tiêu chí sát với nội hàm và phù hợp thực trạng nhà trường; những nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được hoàn chỉnh trong báo cáo. Trên cơ sở các thông tin trên và qua khảo sát chính thức tại trường Đoàn nhận định về những điểm mạnh, điểm yếu cơ bản của nhà trường như sau:
      Trường đánh giá được tình hình thực tại của đơn vị theo đúng quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Cấu trúc và nội dung đã thể hiện được những yêu cầu cơ bản của bản báo cáo tự đánh giá. Báo cáo ngắn gọn, chi tiết, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; có các số liệu cụ thể giúp người đọc có những hiểu biết sơ bộ về nhà trường; cách lập luận và lý giải có dựa trên nội hàm của từng chỉ số, minh chứng thu thập được và hiện trạng của nhà trường; các lỗi chính tả, lỗi đánh máy, các từ, cụm từ viết tắt mà Đoàn phát hiện, chỉ ra đã được nhà trường tiếp thu và tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật vào báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của Đoàn. Từng tiêu chí cũng đã nêu mô tả hiện trạng và có minh chứng kèm theo sau mỗi nhận định; xác định điểm mạnh, điểm yếu và đề ra được các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục; không có tiêu chí nào chưa được nhà trường phân tích, đánh giá.
      Nhà trường đã thu thập minh chứng chủ yếu từ các loại hồ sơ hiện đang lưu giữ, các cơ sở vật chất, ảnh chụp hiện có của trường; minh chứng đã được mã hóa đúng quy định, sắp xếp logic, khoa học. Sau mỗi thông tin về mô tả hiện trạng của từng nội hàm chỉ số tiêu chí, nhà trường đã sử dụng khá đầy đủ các minh chứng kèm theo; Phần lớn các tiêu chí đã được Hội đồng Tự đánh giá xem xét, bổ sung, điều chỉnh mô tả hiện trạng sát với nội hàm và phù hợp tình hình thực tế của nhà trường; trường đã xác định điểm mạnh, điểm yếu trên cơ sở đã nêu ở phần mô tả hiện trạng và phù hợp nội hàm các chỉ số tiêu chí. Nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cho từng tiêu chí đảm bảo các yếu tố cơ bản (biện pháp thực hiện; thời gian, chủ thể thực hiện)khá cụ thể, khả thi, phù hợp với thực tế của nhà trường. 

      Tuy nhiên, việc đánh giá tiêu chí vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu, cần phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung như: Tiêu chí 5, 8, tiêu chuẩn 1 mô tả hiện trạng còn thiếu nội hàm nên thiếu minh chứng cho tiêu chí này. Kế hoạch cải tiến chưa xác định thời gian và chủ thể thực hiện; Tiêu chuẩn 4: mô tả hiện trạng chưa phừ hợp với tình hình thực tế của trường. Kết luận chung, Nhà trường chưa tự đánh giá đạt ở cấp độ theo quy định.
      Ngay khi kết thúc đợt khảo sát chính thức, nhà trường cần tổ chức bổ sung theo yêu cầu của Đoàn, cập nhật vào nội dung báo cáo tự đánh giá và danh mục mã hóa minh chứng.

Tác giả: KT
Nguồn: KT

Ý kiến bạn đọc

 2554/SGDĐT-KTQL
09/11/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

 2359/SGDĐT-KTQL
19/10/2018

Tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

 1109/SGDĐT-KTQL
11/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện KĐCLGD năm học 2017-2018

 685/SGDĐT-KTQL
30/03/2018

Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018

 2438/SGDĐT-KTQL
18/10/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

 809/SGDĐT-KTQL
10/04/2017

Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

 796/SGDĐT-KTQL
07/04/2017

Một số lưu ý trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 652/SGDĐT-KTQL
20/03/2017

Giải đáp các nội dung liên quan đến kỳ thi THPTQG 2017

 2504/SGDĐT-KTQL
15/11/2016

Tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017

 2299/KH-SGDĐT
04/11/2016

Kiểm tra công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ và công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2160/SGDĐT-KTQL
19/10/2016

Chương trình công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2165/KH-SGDĐT
19/10/2016

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2140/SGDĐT-KTQL
17/10/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2030/SGDĐT-KTQL
05/10/2016

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 1741/KH-SGDĐT
31/08/2016

Tập huấn công tác quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ

 1334/TB-SGDĐT
19/07/2016

Phúc khảo bài thi