Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Đánh giá ngoài trường trung học cơ sở An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung
 269
 01/11/2018
Đánh giá ngoài trường trung học cơ sở An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

Đánh giá ngoài trường trung học cơ sở An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

Đánh giá ngoài trường trung học cơ sở An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

      Ngày 23/10/2018 Đoàn đánh giá ngoài do ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo trường và Hội đồng tự đánh giá chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và thông báo ngày 30/10/2018 chính thức Đoàn đánh giá ngoài sẽ đến trường để khảo sát.
      7 giờ 30 phút ngày 30/10/2018 Đoàn đánh giá ngoài tiến hành họp với Hội đồng Tự đánh giá và thông báo cho nhà trường những vấn đề quan tâm của Đoàn Đánh giá ngoài về hồ sơ minh chứng, gặp gỡ trao đổi với các thành viên và quan sát thực tế.
      Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, báo cáo về tình hình chung của trường, quá trình tự đánh giá, tìm thông tin minh chứng và những thuận lợi, khó khăn của trường trong quá trình tự đánh giá. Đoàn đánh giá ngoài tiến hành kiểm tra từng tiêu chuẩn, từng thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế từng nội hàm của từng chỉ số, gặp gỡ các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, quan sát thực tế cảnh quan trường và hồ sơ sổ sách liên quan đến từng nội hàm trong từng chỉ số. 

      Nhà trường thực hiện quy trình tự đánh giá nghiêm túc, đánh giá được tình hình thực tại của trường theo đúng quy định tại Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cấu trúc và nội dung đã thể hiện được những yêu cầu cơ bản của bản Báo cáo Tự đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung báo cáo tương đối rõ ràng, dễ hiểu; có các số liệu cụ thể giúp người đọc có những hiểu biết sơ bộ về nhà trường; cách lập luận và lý giải có dựa theo nội hàm của từng chỉ số, minh chứng thu thập được và hiện trạng của nhà trường; sử dụng minh chứng phù hợp.
      Phần lớn các tiêu chí đã được Hội đồng Tự đánh giá rà soát, bổ sung, điều chỉnh mô tả hiện trạng sát với nội hàm và phù hợp tình hình thực tại của nhà trường (có dựa trên các minh chứng thu thập được); nhà trường cũng đã xác định điểm mạnh, điểm yếu trên cơ sở đã nêu ở mô tả hiện trạng và phù hợp nội hàm các chỉ số tiêu chí. Kế hoạch cải tiến chất lượng thể hiện việc phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. 

      Tuy nhiên, nội dung Báo cáo Tự đánh giá còn có một số hạn chế như: một số chuỗi ký tự viết tắt chưa được quy ước trong danh mục chữ viết tắt và ngược lại; lỗi kỹ thuật như: câu thừa từ hoặc thiếu từ; chính tả, câu chưa hoàn chỉnh, thiếu chủ ngữ;... Những thiếu sót về hình thức trình bày và nội dung của báo cáo mà Đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra sẽ được nhà trường tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vào Báo cáo tự đánh giá ngay khi kết thúc đợt khảo sát chính thức.

Tác giả: KT
Nguồn: KT

Ý kiến bạn đọc

 2554/SGDĐT-KTQL
09/11/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

 2359/SGDĐT-KTQL
19/10/2018

Tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

 1109/SGDĐT-KTQL
11/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện KĐCLGD năm học 2017-2018

 685/SGDĐT-KTQL
30/03/2018

Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018

 2438/SGDĐT-KTQL
18/10/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

 809/SGDĐT-KTQL
10/04/2017

Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

 796/SGDĐT-KTQL
07/04/2017

Một số lưu ý trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 652/SGDĐT-KTQL
20/03/2017

Giải đáp các nội dung liên quan đến kỳ thi THPTQG 2017

 2504/SGDĐT-KTQL
15/11/2016

Tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017

 2299/KH-SGDĐT
04/11/2016

Kiểm tra công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ và công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2160/SGDĐT-KTQL
19/10/2016

Chương trình công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2165/KH-SGDĐT
19/10/2016

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2140/SGDĐT-KTQL
17/10/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2030/SGDĐT-KTQL
05/10/2016

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 1741/KH-SGDĐT
31/08/2016

Tập huấn công tác quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ

 1334/TB-SGDĐT
19/07/2016

Phúc khảo bài thi