Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT huyện Trần Đề, huyện Mỹ Tú
 324
 26/10/2018
Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT huyện Trần Đề, huyện Mỹ Tú

Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT huyện Trần Đề, huyện Mỹ Tú

Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT huyện Trần Đề, huyện Mỹ Tú

      Tiếp tục chấn chỉnh và thực hiện theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, ngày 08/01/2018, Đoàn kiểm tra quản lí cấp phát bằng tiến hành kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Đề và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện do ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn.

      Sau khi kiểm tra, về phía Phòng GDĐT đã thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn về công tác in và quản lý cấp phát bằng THCS của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; về phía các đơn vị trường có lưu trữ hồ sơ theo quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT. Tuy nhiên, một số trường trung học cơ sở số lượng bằng tồn đọng còn nhiều, còn sai lệch số liệu giữa sổ gốc cấp phát bằng và bằng tồn.
      Kết thúc buổi làm việc, Ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc phát biểu chỉ đạo:  
      - Phòng GDĐT chỉ đạo các trường trực thuộc tiếp tục tổ chức cấp phát số bằng còn tồn đọng triệt để; Thống kê bằng tồn đọng hằng năm.
      - Trường hợp số liệu chưa thống nhất giữa sổ gốc cấp phát bằng và bằng tồn, Phòng GDĐT trực tiếp kiểm tra và báo cáo về Sở GDĐT, đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra thường xuyên tại đơn vị.
      - Lãnh đạo các đơn vị tổ chức cấp phát bằng phải đúng đối tượng, kịp thời; trường hợp người nhận thay, lưu thông tin có liên quan theo quy định.
      - Lãnh đạo các đơn vị triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT về quản lý và cấp phát bằng.
      - Lãnh đạo các đơn vị ghi nhận những đóng góp của đoàn kiểm tra và khẩn trương khắc phục những tồn tại trong việc quản lý và cấp phát bằng; Tiếp tục thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tác giả: KT
Nguồn: KT

Ý kiến bạn đọc

 2554/SGDĐT-KTQL
09/11/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

 2359/SGDĐT-KTQL
19/10/2018

Tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

 1109/SGDĐT-KTQL
11/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện KĐCLGD năm học 2017-2018

 685/SGDĐT-KTQL
30/03/2018

Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018

 2438/SGDĐT-KTQL
18/10/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

 809/SGDĐT-KTQL
10/04/2017

Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

 796/SGDĐT-KTQL
07/04/2017

Một số lưu ý trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 652/SGDĐT-KTQL
20/03/2017

Giải đáp các nội dung liên quan đến kỳ thi THPTQG 2017

 2504/SGDĐT-KTQL
15/11/2016

Tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017

 2299/KH-SGDĐT
04/11/2016

Kiểm tra công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ và công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2160/SGDĐT-KTQL
19/10/2016

Chương trình công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2165/KH-SGDĐT
19/10/2016

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2140/SGDĐT-KTQL
17/10/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2030/SGDĐT-KTQL
05/10/2016

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 1741/KH-SGDĐT
31/08/2016

Tập huấn công tác quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ

 1334/TB-SGDĐT
19/07/2016

Phúc khảo bài thi