Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Họp Ban Chỉ đạo Cụm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sóc Trăng
 267
 15/05/2018
Họp Ban Chỉ đạo Cụm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sóc Trăng

Họp Ban Chỉ đạo Cụm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sóc Trăng

Họp Ban Chỉ đạo Cụm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sóc Trăng

      Chiều ngày 11/5/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Cụm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sóc Trăng dưới sự chỉ trì của đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trưởng ban Chỉ đạo Cụm thi theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng, tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. 


Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc Sở GDĐT, thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cụm thi THPT quốc gia năm 2018
tại tỉnh Sóc Trăng

      Tại buổi họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung về những điểm mới và công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bên cạnh đó Sở đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi như: ban hành các văn bản chỉ đạo kỳ thi; chỉ đạo các đơn vị đăng ký dự thi; kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các đơn vị; tập huấn công tác coi thi; công tác chuẩn bị cho việc in sao đề; chuẩn bị công tác coi thi, chấm thi; công tác phối hợp,…


Ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GDĐT, báo cáo tại cuộc họp

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số công việc sau:


Đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo

      - Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch của Ban chỉ đạo để trình UBND tỉnh ban hành.
      - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng trong tổ chức kỳ thi để đảm bảo cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra an toàn, đúng quy chế. Đặc biệt, đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác in sao, vận chuyển đề để không xảy ra sự cố; 
      - Các sở, ngành trong tỉnh: chủ động tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình thực hiện nhiệm vụ được phân công; Đối với ngành Công an cần có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức kỳ thi, chú ý công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thi.
      - Cuối tháng 5, ngành giáo dục chủ trì và phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công chỉ đạo các điểm thi chủ động đi kiểm tra, nắm tình hình trước khi tổ chức kỳ thi nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc, có chất lượng; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền để học sinh, cha mẹ học sinh nắm rõ quy chế thi, lịch thi và đặc biệt là việc vận động thí sinh dự thi đảm bảo đầy đủ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm bắt hoàn cảnh của học sinh tạo mọi điều kiện để học sinh tham gia kỳ thi; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức kỳ thi, diễn tiến của các điểm thi, đặc biệt là việc hỗ trợ ăn, nghỉ cho cán bộ coi thi tại các điểm thi.

Tác giả: KT
Nguồn: KT

Ý kiến bạn đọc