Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Khảo thí và QLCLGD
Kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu
 788
 23/02/2017

Chiều ngày 22/02/2017, Đoàn đánh giá ngoài theo Quyết định số 4595/QĐ-SGDĐT ngày 24/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện theo kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS Lạc Hòa, đến đơn vị khảo sát chính thức.

Thành phần của buổi khảo sát chính thức gồm có: Về phía địa phương, có ông Lê Văn Vui, Trưởng phòng, ông Triệu Láth, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Vĩnh Châu; lãnh đạo xã Lạc Hòa, cán bộ quản lý và các giáo viên là thành viên trong Hội đồng tự đánh giá của trường THCS Lạc Hòa. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các cán bộ quản lý các trường THCS trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, đến tham dự và học tập kinh nghiệm. Về phía Đoàn đánh giá ngoài, có ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng đoàn, và các cán bộ phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là thành viên Đoàn đánh giá ngoài. 

Theo phân công của Trưởng đoàn, mỗi thành viên của Đoàn đánh giá ngoài phụ trách một tiêu chuẩn sẽ làm việc trực tiếp với cán bộ, giáo viên được Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phân công chịu trách nhiệm tiêu chuẩn đó. Nội dung làm việc chủ yếu kiểm tra hồ sơ minh chứng, khảo sát thực tế, trao đổi một số vấn đề vướng mắc,… qua đó, thống nhất cách đánh giá đạt hay không đạt trong từng tiêu chí.

Sau khi làm việc theo từng nhóm tiêu chuẩn, Đoàn tập trung thông báo kết quả khảo sát, chỉ ra những mặt mạnh và những hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn đánh giá ngoài sẽ đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không công nhận hoặc công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục tương ứng với thực tế chất lượng giáo dục của trường.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài.

 

Tác giả: Admin
Nguồn: Phòng KTQL

Ý kiến bạn đọc

Văn bản khảo thí và QLCLGD