Hôm nay, ngày 23 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Khảo thí và QLCLGD
Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non Thuận Hòa, huyện Châu Thành
 324
 22/12/2016

Ngày 19 tháng 12 năm 2016, Đoàn Đánh giá ngoài trường mầm non Thuận Hòa, huyện Châu Thành theo Quyết định 4969/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng do ông Lý Ro Tha, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã tiến khảo sát sơ bộ tại trường mầm non Thuận Hòa, huyện Châu Thành.

Đến dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu thành, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó trưởng phòng, tập thể hội đồng Tự đánh giá trường mầm non Thuận Hòa cùng tham dự.

Mục đích của đợt khảo sát sơ bộ. góp ý Báo cáo tự đánh giá về hình thức trình bày, cấu trúc, văn phong, chính tả và các nội dung: phần đặt vấn đề, kết luận chung cũng như nội dung từng tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số của báo cáo tự đánh giá theo đúng hướng dẫn, quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Công văn 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Sau thời gian làm việc, đoàn đánh giá ngoài đã đánh giá cao trong việc xác định trọng tâm công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của hội đồng Tự đánh giá .Với kết quả kiểm tra khảo sát trên, đoàn sẽ thống nhất với nhà trường về chương trình khảo sát chính thức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi khảo sát:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Nguồn: Phòng KTQL

Ý kiến bạn đọc

Văn bản khảo thí và QLCLGD