Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Khảo thí và QLCLGD
Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
 960
 27/10/2016

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2016-2017, sáng ngày 25/10/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương về Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Thời gian diễn ra 03 buổi, buổi sáng ngày 25/10/2016 dành cho cấp Mầm non; buổi chiều ngày 25/10/2016 dành cho cấp Tiểu học, buổi sáng ngày 26/10/2016 dành cho cấp THCS.

Tại lớp tập huấn, Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS sẽ được tiếp thu một số nội dung như: những vấn đề cơ bản của Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo; Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Và các kỹ thuật và quy định về tự đánh giá thông qua một số công văn hướng dẫn như: Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1988/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28  tháng 12  năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 46/ KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01  năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá ngoài ít nhất 20% giáo dục phổ thông và 100% các đơn vị trường từ mầm non đến phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn thành tự đánh giá.

Thực tế hiện nay ở một số đơn vị vẫn còn bộc lộ nhược điểm trong công tác tự đánh giá. Chính vì vậy việc tổ chức tập huấn sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tự đánh giá cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Thông qua những hoạt động thảo luận, giải đáp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, các học viên sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tự đánh giá. Qua đó đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, đảm bảo các yêu cầu về tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và các yêu cầu về kiểm định chất lượng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Thấy Lý Ro Tha phát biểu chỉ đạo

Tập huấn Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non

Tập huấn Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non

Tập huấn Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông

Tác giả: Admin
Nguồn: Phòng KTQL

Ý kiến bạn đọc

Văn bản khảo thí và QLCLGD