Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Khảo thí và QLCLGD
Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
 1041
 10/10/2016
Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định rõ mục tiêu của giáo dục và đào tạo. Để thực hiện mục tiêu đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, trước hết là đổi mới quản lý chất lượng giáo dục.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, sáng ngày 05/10/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn trực tuyến tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh về Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

Tại buổi khai mạc Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục nhấn mạnh: “Hoạt động đánh giá ngoài với mục đích chính là tư vấn, hỗ trợ các nhà trường trong việc đánh giá chính xác hiện trạng và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động này được coi là trọng tâm trong thời điểm hiện tại”. Với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Đại Dương, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục là người có nhiều năm nghiên cứu về kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên… Trong 03 ngày làm việc, báo cáo viên tập trung vào các nội dung chuyên sâu của kiểm định chất lượng giáo dục như: Đổi mới quản lý chất lượng giáo dục; Kỹ thuật thu thập, xử lý, phân tích, sử dụng và lưu trữ minh chứng; Kỹ thuật viết phiết đánh giá tiêu chí; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng… đã giúp cho học viên giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó học viên làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng chuyên sâu hơn.

Ngoài ra, qua đợt tập huấn lần này báo cáo viên làm rõ công tác hoạt động đánh giá ngoài, cơ quan quản lý giáo dục (sở, phòng) giúp các nhà trường đánh giá đúng thực trạng của mình, nhất là những điểm yếu, từ đó tư vấn cho nhà trường những giải pháp, biện pháp cần làm, phù hợp với điều kiện của nhà trường để cải tiến chất lượng từng khâu, từng hoạt động, từng công việc cụ thể. Làm tốt được việc này thì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non nói riêng, chất lượng giáo dục các trường nói chung nhất định sẽ được nâng lên rõ rệt.

Tác giả: Admin
Nguồn: Phòng KTQL

Ý kiến bạn đọc

Văn bản khảo thí và QLCLGD