Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Khai mạc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường PTDTNT, năm học 2018-2019
 558
 06/06/2018
Khai mạc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường PTDTNT, năm học 2018-2019

Khai mạc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường PTDTNT, năm học 2018-2019

Khai mạc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường PTDTNT, năm học 2018-2019

      Thực hiện quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện (có cấp trung học phổ thông), năm học 2018-2019. 

      Sáng ngày 05/6/2018, các đơn vị trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, đồng loạt tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, năm học 2018-2019. Trên địa bàn tỉnh có 03 hội đồng thi: Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, Trường PTDTNT THCS&THPT Thạnh Phú và Trường THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu, với tổng số thi sinh đăng ký dự thi của 03 hội đồng là 669 thí sinh; trong đó, Trường THPT DTNT Huỳnh Cương có 415 thí sinh, Trường THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu có 153 thí sinh và Trường PTDTNT THCS&THPT Thạnh Phú có 103 thí sinh. Qua kỳ thi sẽ chọn 350/669 chỉ tiêu cho cả 3 trường (Trường THPT DTNT Huỳnh Cường 210 chỉ tiêu, Trường THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu 70 chỉ tiêu và Trường PTDTNT THCS&THPT Thạnh Phú 70 chỉ tiêu).

      Về đối tượng dự thi tuyển sinh vào các trường PTDTNT là thanh niên, thiếu niên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. Ngoài ra, các đơn vị trường cũng được phép tuyển sinh không quá 5% tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hàng năm là con em người Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Tác giả: Trần Khánh
Nguồn: Trần Khánh

Ý kiến bạn đọc