Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Thống kê học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trúng tuyển đại học năm 2017
 957
 11/09/2017
Thống kê học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  trúng tuyển đại học năm 2017

Thống kê học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trúng tuyển đại học năm 2017

Thống kê học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trúng tuyển đại học năm 2017

      Năm 2017, toàn tỉnh Sóc Trăng có 8.077 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia; trong đó, giáo dục phổ thông có 7.333 thí sinh, giáo dục thường xuyên có 189 thí sinh và thí sinh tự do có 555 thí sinh. Kết quả đỗ tốt nghiệp THPT cả tỉnh là 98,58%, tăng 4.46% so với năm 2016 (hệ GDPT 99,55%; hệ GDTX 87,83%; thí sinh tự do 64,66%). Với tỷ lệ trên, so với khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, Sóc Trăng xếp hàng thứ 6 (dưới 5 tỉnh).
      Riêng với kết quả xét trúng tuyển vào đại học năm 2017, toàn tỉnh có 4.763 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học thì có 2.011 thí sinh trúng tuyển, chiếm tỷ lệ 42,22% so với tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học; và chiếm 27,28% so với tổng số thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017. Như vây, số lượng thí sinh trúng tuyển vào đạo học năm 2017 tăng 2.12% so với năm 2016 (năm 2016 có 1.565 thí sinh trúng tuyển vào đại học trong tổng số 6.220 thí sinh đỗ TN THPT).
      Các đơn vị trường có thí sinh xét trúng tuyển vào đại học năm 2017 với tỷ lệ khá cao là Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 200/200 thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ 100%; Trường THPT Hoàng Diệu có 350/568 thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ 61%; THPT Hòa Tú có 44/50 thí sinh trúng tuyển, chiếm tỷ lệ 88% so với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (kèm theo bảng thống kê của các trường THPT trên địa bàn tinh - xem chi tiết trong file đính kèm).

 

 

Tác giả: Trần Khánh
Nguồn: DTCNTX

Tập tin đính kèm

  28_ThongKeTSDoDH2017.doc

Ý kiến bạn đọc