Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Khai mạc lớp tập huấn giáo viên dạy tiếng Khmer cấp tiểu học ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 887
 14/08/2017
Khai mạc lớp tập huấn giáo viên dạy tiếng Khmer cấp tiểu học ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Khai mạc lớp tập huấn giáo viên dạy tiếng Khmer cấp tiểu học ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Khai mạc lớp tập huấn giáo viên dạy tiếng Khmer cấp tiểu học ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

      Thực hiện Kế hoạch số 1744/KH-SGDĐT ngày 02/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tập huấn giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

      Sáng ngày 14/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc lớp tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Khmer cấp tiểu học cho 270 cán bộ phụ trách công tác giáo dục dân tộc ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo và giáo viên trực tiếp giảng dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đây là lớp thứ 2 trong kế hoạch tập huấn chuyên môn hè 2017 đối với lĩnh vực giáo dục dân tộc.

      Thời gian tập huấn diễn ra trong 03 ngày, thầy cô là báo viên sẽ cung cấp cho cán bộ, giáo viên nắm vững kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Khmer; phương pháp dạy - học tiếng Khmer trong trường phổ thông; đồng thời, vận dụng đạt hiệu quả trong việc sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp, qui trình chữ viết của tiếng Khmer; đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng tiếng Khmer, thiết kế ma trận đề tiếng Khmer cấp tiểu học.

Tác giả: Trần Khánh
Nguồn: DTCNTX

Ý kiến bạn đọc