Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
GDCN và GDTX
Hội nghị tập huấn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016
 997
 25/10/2016
Hội nghị tập huấn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016

Hội nghị tập huấn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016

Hội nghị tập huấn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016

      Sáng 25/10/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016 theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quán triệt triển khai kế hoạch chỉ đạo điểm.
      Trong thời gian 1 buổi, báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề “Hướng dẫn tổ chức đánh giá Cộng đồng học tập cấp xã”; “Thu thập minh chứng và cho điểm 15 tiêu chí đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã”; “triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh”. 
      Hội nghị tập huấn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016 nhằm xác định tính phù hợp và tính khả thi của các tiêu chí, các minh chứng, quy trình đánh giá, cách cho điểm, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; qua đó động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, tạo điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; giúp UBND các cấp đánh giá thực trạng xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã và làm căn cứ đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

 

Tác giả: DTCNTX
Nguồn: DTCNTX

Ý kiến bạn đọc

Văn bản GDDT,GDCN và GDTX