Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh
 567
 24/12/2017
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh

      Sáng ngày 22/12/2017, tại trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chủ trì Hội nghị:
      - Về phía Công an tỉnh: Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng;
      - Về phía Ngành Giáo dục: Ông Nguyễn Việt Mười - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
      Tham dự hội nghị còn có Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Công an tỉnh và Sở GDĐT; Lãnh đạo Công an và phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các trường Cao đẳng nghề, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Cộng đồng, các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và lãnh đạo trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.
      Hội nghị lần này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, người lao động và cha mẹ học sinh về bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Đánh giá lại công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục; an ninh, an toàn trong các kỳ thi và các hoạt động lớn của ngành Giáo dục tại địa phương; phòng, chống khủng bố, tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ; giáo dục an toàn giao thông; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.
      Tại buổi hội nghị, các đại biểu đã nghe 7 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến đóng góp xung quanh các vấn đề như:
      - Đánh giá tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động chống phá các thế lực thù địch và bọn phản động nhằm vào HSSV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời gian qua và đề ra giải pháp, công tác đấu tranh trong thời gian tới.
      - Công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trường học.
      - Đánh giá thực trạng công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy trong học đường; 
      - Giải pháp thực hiện mô hình (từ 3 không đến 5 không) trong nhà trường.
      - Đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Sóc Trăng liên quan đến lĩnh vực giáo dục; 
      - Công tác chỉ đạo thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội của ngành Giáo dục huyện Thạnh Trị.
      - Đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực giáo dục tại địa phương, đặc biệt là phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết những vụ việc phức tạp liên quan đến các dịch vụ hàng quán, internet, tro chơi điện tử, giữ xe, tệ nạn xã hội… xâm nhập vào nhà trường.
      Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ngành Công an và ngành Giáo dục.
      Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Việt Mười - Phó Giám đốc Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số giải pháp sau: 
      - Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo trong trường học, lãnh đạo nhà trường phải xem công tác ANTH là vấn đề trọng tâm để xây dựng kế hoạch sát thực với cơ sở của mình. Phân công trách nhiệm và triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức ký kết quy chế giữa nhà trường, học sinh, phụ huynh và đề xuất với địa phương có biện pháp xử lý các cơ sở internet trước cổng trường.
      - Thứ hai: Quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa các nội dung trong quy chế phối hợp giữa hai ngành như thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo ANCT và trật tự, an toàn xã hội giữa hai ngành; Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ sở giáo dục, không để các thế lực thù địch, phản động và tội phạm lôi kéo tham gia các hoạt động xâm phạm ANCT và vi phạm trật tự an toàn xã hội;  
      - Thứ ba: Thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Kế hoạch số 2840/KH-SGDĐT ngày 04/12/2017 của Sở GDĐT về triển khai Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường giai đoạn 2018 - 2021, cụ thể:
      + Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng ý thức chấp hành pháp luật; mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.
      + Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định cụ thể mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
      + Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, tập thể có tính cộng đồng - xã hội, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý của học sinh nhằm tạo cơ hội cho học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách.
      + Tổ chức các hoạt động ứng phó với các tình huống bạo lực học đường.
      - Thứ tư: Thực hiện tốt công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 – 2020 theo các kế hoạch của UBND tỉnh và Sở GDĐT đã ban hành. Chú ý đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của HSSV, giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục.  
      - Thứ năm: Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa tất cả các ngành, các cấp, giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong công tác đảm bảo ANCT và trật tự, an toàn xã hội.  
      - Thứ sáu: Tổ chức giao ban an ninh trường học hàng năm, kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trường học; tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy, pháo nổ; thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo môi trường lành mạnh, an toàn, thân thiện đối với học sinh. 100% trường thành lập và duy trì các tổ tự quản, đội thanh niên xung kích, đội cờ đỏ nhằm đảm bảo ANTT trong trường học, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các trường học. 
      Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: CTTT
Nguồn: CTTT

Ý kiến bạn đọc

 987/SGDĐT-CTTT
22/05/2019

Tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

 118-KHLT/TĐTN-BCHQS-SGDĐT
22/04/2019

Tổ chức lớp học kỳ trong quân đội tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII - Năm 2019

 2060/SGDĐT-CTTT
12/09/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

 1928/SGDĐT-CTTT
27/08/2018

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học năm học 2018-2019

 1656/SGDĐT-CTTT
19/07/2018

Phổ biến Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và ...

 976/SGDĐT-CTTT
27/04/2018

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp ...

 428/SGDĐT-CTTT
06/03/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng CHiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

 405/SGDĐT-CTTT
02/03/2018

Phát động phong trào thực hiện theo gương người tốt, việc tốt

 379/KH-SGDĐT
28/02/2018

Triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên trong ngành Giáo dục năm 2018

 227/SGDĐT-CTTT
31/01/2018

Tổ chức thi giải Toán (tiếng Việt, tiếng Anh) và Vật lý qua internet cấp toàn quốc năm học ...

 2825/SGDĐT-CTTT
01/12/2017

Phổ biến Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 (2018) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 2632/SGDĐT-CTTT
03/11/2017

Chấn chỉnh hoạt động tham quan, hướng nghiệp

 2633/SGDĐT-CTTT
03/11/2017

Phổ biến Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ...

 2602/SGDĐT-CTTT
01/11/2017

Phổ biến cuộc thi "Thực hiện ước mơ" lần 6, năm học 2017-2018

 2609/SGDĐT-CTTT
01/11/2017

Phổ biến cuộc thi "Đường đến vinh quang" năm thứ IX, năm học 2017-2018

 2357/SGDĐT-CTTT
10/10/2017

Phát động phong trào "Đọc và làm theo Báo Đoàn, Báo Đội" trong trường học

 2341/SGDĐT-CTTT
09/10/2017

Phổ biến Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017

 2255/KH-SGDĐT
02/10/2017

Công tác hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 2253/KH-SGDĐT
29/09/2017

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm ...

 2238/SGDĐT-CTTT
28/09/2017

Tổ chức tết Trung thu năm 2017

 2227/KH-SGDĐT
27/09/2017

Thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp ...

 26-CTrPH/TĐTN-SGD&ĐT
15/09/2017

Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngành Giáo dục năm học 2017-2018

 2114/SGDĐT-CTTT
13/09/2017

Tiếp tục triển khai tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống và tăng cường giáo dục kỹ ...

 2005/KH-SGDĐT
31/08/2017

Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020

 1982/SGDĐT-CTTT
29/08/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

 1947/SGDĐT-CTTT
25/08/2017

Triển khai bộ tài liệu Thực hành kỹ năng sống

 1873/SGDĐT-CTTT
16/08/2017

Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

 1855/SGDĐT-CTTT
14/08/2017

Triển khai thể lệ cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

 1536/SGDĐT-CTTT
07/07/2017

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

 1490/SGDĐT-CTTT
30/06/2017

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

 1150/SGDĐT-CTTT
17/05/2017

Hưởng ứng "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè 2017

 743/SGDĐT-CTTT
03/04/2017

Tổ chức thi giải Toán, Vật lý, Olympic tiếng Anh qua internet cấp toàn quốc năm học 2016-2017

 630/KH-SGDĐT
17/03/2017

Triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 560/SGDĐT-CTTT
08/03/2017

Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017

 559/SGDĐT-CTTT
08/03/2017

Tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

 540/SGDĐT-CTTT
06/03/2017

Thay đổi địa điểm, thời gian thi giải Toán, Vật lý qua internet cấp tỉnh

 507/SGDĐT-CTTT
03/03/2017

Tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE) cấp toàn quốc năm ...

 488/SGDĐT-CTTT
01/03/2017

Bổ sung thang điểm của phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017

 483/SGDĐT-CTTT
28/02/2017

Tổ chức thi giải Toán, Vật lý qua internet cấp tỉnh

 457/KH-SGDĐT
24/02/2017

Phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017

 407/SGDĐT-CTTT
20/02/2017

Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh

 366/SGDĐT-CTTT
16/02/2017

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

 177/KH-SGDĐT
02/02/2017

Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ...

 2860/KH-SGDĐT
20/12/2016

Tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Sóc Trăng - năm 2017

 2537/SGDĐT-CTTT
21/11/2016

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

 2397/SGDĐT-CTTT
09/11/2016

Vẽ tranh mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp trung ương năm 2017

 2022/KH-SGDĐT
04/10/2016

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đồng Quản lý nghề cá ven bờ và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Sóc ...

 1981/KH-SGDĐT
30/09/2016

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng năm học 2016-2017

 1946/SGDĐT-CTTT
27/09/2016

Tham gia thi giải Toán, Vật lý và Tiếng Anh qua internet cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017

 1912/SGDĐT-CTTT
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế học đường năm học ...

 1783/KH-SGDĐT
07/09/2016

Tổ chức hội thi An toàn giao thông đầu năm học 2016-2017

 1779/KH-SGDĐT
06/09/2016

Tập huấn công tác y tế trường học

 1748/SGDĐT-CTTT
01/09/2016

Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống sốt xuất huyết

 1612/SGDĐT-CTTT
19/08/2016

Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017

 1564/KH-SGDĐT
15/08/2016

Tổ chức Hội thảo chuyên đề "Bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Nguyên nhân và giải pháp"

 1375/ SGDĐT-CTTT
21/07/2016

Phổ biến cuộc thi "Sáng tác Ảnh và vẽ Poster"