Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
GDMN xây dựng một đội ngũ giáo viên và cán bộ cốt cán theo quy định mới về chuẩn nghề nghiệp của GVMN và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN
 222
 05/04/2019
GDMN xây dựng một đội ngũ giáo viên và cán bộ cốt cán theo quy định mới về chuẩn nghề nghiệp của GVMN và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN

GDMN xây dựng một đội ngũ giáo viên và cán bộ cốt cán theo quy định mới về chuẩn nghề nghiệp của GVMN và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN

GDMN xây dựng một đội ngũ giáo viên và cán bộ cốt cán theo quy định mới về chuẩn nghề nghiệp của GVMN và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN

      Từ “Cốt cán” trong Từ điển tiếng Việt nghĩa là người hoặc bộ phận nòng cốt tạo nên sức mạnh, sự vững chắc trong một tổ chức, một phong trào xã hội, chính trị, văn hóa...
      Với ý nghĩa đó, việc xây dựng đôị ngũ giáo viên mầm non (GVMN) cốt cán và cán bộ quản lý (CBQL) cốt cán là một nhiệm vụ cần thiết, quan trọng nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của giáo dục mầm non (GDMN) trong xu thế đổi mới hiện nay.
      Từ Thông tư số 25,26/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Chuẩn nghề nghiệp GVMN và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN, trong đó tại Điều số 12 quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn GVMN,CBQL cốt cán cho mỗi địa phương được xem là một trong những điểm mới sáng giá nhất để vực dậy chất lượng cho GDMN nói riêng mà trong đó đội ngũ nhà giáo là lực lượng chính làm thay đổi cả lượng và chất trong GDMN.
      Để có được đội ngũ “ cốt cán” cho GDMN, những việc đầu tiên mà các các cở sở GDMN phải thực hiện cho được:
      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc áp dụng Chuẩn mới trong đánh giá GVMN và Hiệu trưởng đến từng đối tượng, trong đó phải quán triệt nhiệm vụ chính của GVMN và CBQL cốt cán.
      - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ dựa vào kết quả đánh giá tại cơ sở, kết quả đánh giá phải là thực chất, khách quan, công bằng, vừa đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình và tâm tư nguyện vọng của GVMN hoặc CBQL.
      - Tham mưu với lãnh đạo phòng GDĐT phụ trách công tác quản lý về công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn cho đội ngũ dựa trên kết quả đánh giá.
      - Xây dựng đội ngũ cốt cán cần phải dựa vào điều kiện của cơ sở, cơ cấu đảm bảo số lượng, theo hoạt động, chuyên đề, theo lĩnh vực phát triển của GDMN, mỗi cơ sở đều phải có quy chế hoạt động cho đội ngũ cốt cán với những quy định cứng và mở linh hoạt, không ràng buộc để phát huy tối đa được năng lực và tích cực của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
      Điểm thứ hai là việc của các Phòng GDĐT:
      -  Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về Chuẩn của GVMN và Hiệu trưởng; Rà soát kết quả đánh giá và tuyển chọn đội ngũ cốt cán đúng thẩm quyền quản lý của mình, trong đó các đối tượng được tuyển chọn phải thật sự xứng đáng là đội ngũ “Cốt cán”.
      -  Tổ chức các khóa bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; năng lực nghiên cứu, viết tài liệu bồi dưỡng, kỹ năng hỗ trợ đồng nghiệp và tư vấn cho đồng nghiệp...
      - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ theo quy mô của huyện để tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo Sở GDĐT trong việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng để lực lượng này trở thành lực lượng nòng cốt của huyện và tỉnh trong phát triển GDMN của địa phương.
      Chúng ta đang thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện về GDĐT, GDĐT là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Phát triển giáo dục là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội, trong đó đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. 
      Trong những năm qua, Nhà nước quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo vàCBQL theo hướng chuẩn hoá, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
      Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một bộ phận của đội ngũ viên chức chiếm tới 80% viên chức cả nước, tỉnh Sóc Trăng đội ngũ nhà giáo cũng chiếm 78,2% viên chức của cả tỉnh. Vì vậy, việc tuyển chọn lực nòng cốt là cần thiết và phải nhanh chóng thực hiện để làm đòn bẩy chất lượng cho GDĐT nói chung và GDMN tỉnh Sóc Trăng nói riêng, tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện và hiệu quả về công tác cán bộ.
      1. Tập huấn bộ công cụ ELM  hỗ trợ trẻ mầm non làm quen đọc viết và toán tại TP.Hồ Chí Minh

 

      2. Tập huấn Bộ công cụ ASQ-3 về sự phát triển của trẻ trong các cơ sở GDMN tại TP.Hồ Chí Minh

      3.Tập huấn Tăng cường tiếng Việt tại Gia Lai

 

Tác giả: Đông Thảo
Nguồn: GDMN

Ý kiến bạn đọc

 2285/SGDĐT-GDMN
11/10/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2018

 2218/SGDĐT-GDMN
03/10/2018

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

 2053/SGDĐT-GDMN
11/09/2018

Tổ chức lễ hội Trăng rằm năm 2018

 2001/SGDĐT-GDMN
05/09/2018

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 2930/SGDĐT-GDMN
14/12/2017

Ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN

 2697/SGDĐT-GDMN
14/11/2017

Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh ATTP, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và PCCC trong ...

 2310/SGDĐT-GDMN
05/10/2017

Hướng dẫn thu, sử dụng khoản thu thoả thuận và tự nguyện trong các cơ sở GDMN

 2036/SGDĐT-GDMN
05/09/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018

 955/SGDĐT-GDMN
27/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

 802/SGDĐT-GDMN
10/04/2017

Thông báo Hội thi giáo viên mầm non tham dự Hội thi GVDG cấp tỉnh năm 2017

 438/SGDĐT-GDMN
23/02/2017

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp chỉ dạy 1 buổi

 409/SGDĐT-GDMN
20/02/2017

Chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 2292/KH-SGDĐT
03/11/2016

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non tỉnh Sóc Trăng năm 2017

 2004/SGDĐT-GDMN
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức hội thi Bé với An toàn giao thông cấp tỉnh

 1725/SGDĐT-GDMN
29/08/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017

 196/SGDĐT-GDMN
26/01/2016

Tiếp tục khai thác và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non có hiệu quả

 81 /SGDĐT-GDMN
14/01/2016

Thông báo lịch kiểm tra trường chuẩn quốc gia và hồ sơ PCGDMN cho trẻ em năm tuổi

 38/SGDĐT-GDMN
08/01/2016

Hướng dẫn triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp học mầm non