Hôm nay, ngày 19 tháng 07 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 chuyên đề giáo dục tại Tp Sóc Trăng; huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung
 268
 31/03/2019
Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 chuyên đề giáo dục tại Tp Sóc Trăng; huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung

Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 chuyên đề giáo dục tại Tp Sóc Trăng; huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung

Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 chuyên đề giáo dục tại Tp Sóc Trăng; huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung

      Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, năm học 2018-2019 giáo dục mầm non đẩy mạnh phát triển các loại hình trường lớp mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình và thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ. Trong đó, việc hỗ trợ chuyên môn cho các trường vùng khó khăn có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số được tích hợp lồng ghép vào các chuyên đề giáo dục. 
      Đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bộ GD&ĐT đã xây dựng chuyên đề: Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục mầm non.
      Trong các ngày 25,27 và 29/3/2019, Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 chuyên đề giáo dục tại 3 đơn vị huyện, thành phố:
      - Trường mầm non tư thục Khánh Linh, Tp Sóc Trăng thực hiện chuyên đề: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong trường MN
      - Các trường mầm non huyện Mỹ Xuyên (Ngọc Đông, Ngọc Tố, Tham Đôn) thực hiện chuyên đề:  Công tác vệ sinh, nước sạch và giáo dục vệ sinh cho trẻ tại các điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số
      - Các trường mầm non huyện Cù Lao Dung (Rạng Đông, Hoa Mai, Thị trấn Cù Lao Dung) thực hiện chuyên đề: Tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non
      Các chuyên đề trên đã được triển khai thực hiện liên tiếp trong 3 năm học và đã có nhiều kết quả nhất định:
      - Môi trường giáo dục trong nhà trường  ngày đa dạng, phong phú và được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt để giúp trẻ có cơ hội và điều kiện vui chơi và học tập trải nghiệm  
      - Kết nối giữa gia đình-nhà trường-xã hội trong thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ được chặt chẽ và trách nhiệm hơn, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa ngày càng bền vững
      - Lồng ghép phát triển giáo dục mầm non vào các đề án, dự án của địa phương trong chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tạo nên diện mạo mới, với nhiều tiềm năng cho phát triển giáo dục mầm non của mỗi địa phương
      - Cán bộ quản lý, giáo viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, được tham quan học tập, được làm quen mô hình giáo dục dựa vào cộng đồng, được rèn luyện tay nghề và nâng cao phẩm chất đạo đức của nhà giáo
      - Trên 70% trường mầm non được đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 62 trường và dự kiến hết năm 2019 có thêm 23 trường mới xây dựng sẽ được công nhận
      - Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý.

      Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: GDMN
Nguồn: GDMN

Ý kiến bạn đọc

 2285/SGDĐT-GDMN
11/10/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2018

 2218/SGDĐT-GDMN
03/10/2018

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

 2053/SGDĐT-GDMN
11/09/2018

Tổ chức lễ hội Trăng rằm năm 2018

 2001/SGDĐT-GDMN
05/09/2018

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 2930/SGDĐT-GDMN
14/12/2017

Ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN

 2697/SGDĐT-GDMN
14/11/2017

Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh ATTP, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và PCCC trong ...

 2310/SGDĐT-GDMN
05/10/2017

Hướng dẫn thu, sử dụng khoản thu thoả thuận và tự nguyện trong các cơ sở GDMN

 2036/SGDĐT-GDMN
05/09/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018

 955/SGDĐT-GDMN
27/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

 802/SGDĐT-GDMN
10/04/2017

Thông báo Hội thi giáo viên mầm non tham dự Hội thi GVDG cấp tỉnh năm 2017

 438/SGDĐT-GDMN
23/02/2017

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp chỉ dạy 1 buổi

 409/SGDĐT-GDMN
20/02/2017

Chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 2292/KH-SGDĐT
03/11/2016

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non tỉnh Sóc Trăng năm 2017

 2004/SGDĐT-GDMN
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức hội thi Bé với An toàn giao thông cấp tỉnh

 1725/SGDĐT-GDMN
29/08/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017

 196/SGDĐT-GDMN
26/01/2016

Tiếp tục khai thác và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non có hiệu quả

 81 /SGDĐT-GDMN
14/01/2016

Thông báo lịch kiểm tra trường chuẩn quốc gia và hồ sơ PCGDMN cho trẻ em năm tuổi

 38/SGDĐT-GDMN
08/01/2016

Hướng dẫn triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp học mầm non