Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Xã hội hoá Giáo dục Mầm non tỉnh Sóc Trăng
 1449
 27/09/2017
Xã hội hoá Giáo dục Mầm non tỉnh Sóc Trăng

Xã hội hoá Giáo dục Mầm non tỉnh Sóc Trăng

Xã hội hoá Giáo dục Mầm non tỉnh Sóc Trăng

      Trong mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 có nêu: Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân… Đến năm 2020, nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.
      Phát triển giáo dục luôn đi liền với quá trình xã hội hoá (XHH) giáo dục. XHH giáo dục ngoài việc huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nền giáo dục dưới sự quản lý của Nhà nước, còn là tư tưởng chiến lược về giáo dục, tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong nhân dân tiến tới học tập suốt đời.
      Đối với giáo dục mầm non (GDMN), XHH là nhu cầu, là qui luật tồn tại và phát triển của bậc học. Trong xu thế phát triển, XHH GDMN là một trong những nhân tố hàng đầu để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu huy động tối đa trẻ em đến trường, phục vụ mục tiêu hình thành nhân cách trẻ em, tạo tiền đề phát triển toàn diện, đồng thời để củng cố, duy trì kết quả phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Việc thực hiện XHH đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Thực tiễn trong những năm qua cho phép khẳng định bậc học mầm non được XHH cao hơn các bậc học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. Điều này đã thể hiện rõ ràng nguyên tắc: Nhà nước, xã hội và nhân dân cùng làm.
      Để đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, chủ trương XHH được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng xác định là một trong những yêu cầu cấp thiết, cùng với sự phát triển GDMN bằng giải pháp XHH trong hoàn cảnh toàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn nhất định, như tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17%, cận nghèo 10,7 %, 30% dân tộc, 29 xã thuộc diện đầu tư chương trình 135, vì vậy việc đầu tư và huy động XHH để phát triển GDMN vẫn còn là vấn đề nan giải cho ngành giáo dục đào tạo.
      Tuy nhiên, với những ưu điểm vượt trội của XHH mà nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện thành công sẽ góp phần phát huy các nguồn lực và tiềm năng trong xã hội, nâng cao vai trò các tổ chức cá nhân, vừa giảm tải ngân sách nhà nước chi cho giáo dục. Loại hình trường tư thục, dân lập hiện nay cũng góp phần tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý và chăm sóc giáo dục (CSGD) trẻ, vừa là giải pháp công bằng xã hội (bao gồm cả thụ hưởng và đóng góp), phù hợp với chủ trương khuyến khích XHH đối với lĩnh vực GDMN trên địa bàn tỉnh.
      Những số liệu và kết quả sau, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về XHH trong lĩnh vực GDMN của tỉnh:
      Trong số 134 trường của toàn tỉnh, có 13 trường mầm non (MN)  ngoài công lập (1 dân lập; 12 tư thục) và 44 cơ sở độc lập tư thục, với cơ cấu 174 nhóm lớp (từ nhà trẻ đến mẫu giáo).
      Trường MN tư thục Mai Anh tại Tp Sóc Trăng có quy mô lớn nhất tỉnh (20 lớp và 846 cháu); Các trường còn lại cũng có quy mô từ 200 - 400 trẻ, hàng năm thu hút gần 5.000 trẻ theo học (tập trung nhiều nhất tại Tp Sóc Trăng). Nhiều cơ sở độc lập cũng phát triển với quy mô lớn và đã nâng cấp thành trường như: Tuổi Ngọc, Hướng Dương, Bông Sen… 
      Việc phát triển các loại hình ngoài công lập đã chia sẻ gánh nặng về trường lớp, cơ sở vật chất nhằm giảm tải cho các trường công lập. Đối với các hoạt động liên quan đến tài chính thì hầu hết là của tổ chức, cá nhân tự đầu tư tự nguyện bằng nguồn vốn tự có (ước tính cơ sở vật chất các trường tư thục trong 5 năm qua trên 100 tỷ đồng, chi phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên 3 tỷ đồng).
      Về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, hầu hết các trường ngoài công lập đều là trường bán trú, nuôi dạy trẻ cả ngày, với học phí và các khoảng đóng góp phù hợp với điều kiện kinh tế của phụ huynh (công chức, viên chức hoặc người lao động có việc làm ổn định) nên ngày càng thu hút trẻ đi học, ngoài ra các trường còn có các chương trình bồi dưỡng năng khiếu thêm cho trẻ: Dạy ngoại ngữ, đàn, tin học, Aerobic, múa...; Phụ huynh có cơ hội lựa chọn trường cho con mình theo nhu cầu và khả năng của mình nhằm phát triển cho trẻ một cách tốt nhất.
      Đội ngũ của các trường từng bước được ổn định, đã huy động được 466 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (trong đó có 333 giáo viên) như vậy đã giải quyết được 1 lực lượng lao động lớn, tạo công ăn việc làm góp phần ổn định và phát triển kinh tế địa phương.
      Tuy vậy, để triển khai XHH lĩnh vực GDMN đạt hiệu quả, mỗi địa phương cần chủ động và triển khai một số nội dung:
      1. Xây dựng lộ trình phát triển loại hình ngoài công lập định hướng đến năm 2025. Trong đó công khai các dự án phát triển giáo dục trên địa bàn (địa điểm đầu tư, diện tích, quy mô trường, lớp, quỹ đất và hỗ trợ về vốn…) để kêu gọi đầu tư.
      2. Tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, vai trò của XHH GDMN đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Vinh danh và khuyến khích các tổ chức (tôn giáo, kinh tế…), cá nhân tham gia mở trường, cơ sở GDMN, hiến đất xây trường.
      3. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý và cấp phép thành lập trường, nhóm lớp, tạo điều kiện để trường, cơ sở hoạt động đúng quy định pháp luật. Tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho các trường, cơ sở ngoài công lập.
      4. Tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương về chính sách và mức thu học phí theo từng khu vực một cách hợp lý và linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu trong triển khai XHH GDMN.
      5. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong bối cảnh mới để giảm áp lực về kinh phí, đồng thời gắn kết trách nhiệm của cộng đồng, của phụ huynh vào sự phát triển GDMN, đẩy nhanh tiến độ triển khai XHH ở diện rộng trong vài năm tới đây.

      Một số hình ảnh

 

 

 


 

Tác giả: GDMN
Nguồn: GDMN

Ý kiến bạn đọc

 2285/SGDĐT-GDMN
11/10/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2018

 2218/SGDĐT-GDMN
03/10/2018

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

 2053/SGDĐT-GDMN
11/09/2018

Tổ chức lễ hội Trăng rằm năm 2018

 2001/SGDĐT-GDMN
05/09/2018

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 2930/SGDĐT-GDMN
14/12/2017

Ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN

 2697/SGDĐT-GDMN
14/11/2017

Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh ATTP, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và PCCC trong ...

 2310/SGDĐT-GDMN
05/10/2017

Hướng dẫn thu, sử dụng khoản thu thoả thuận và tự nguyện trong các cơ sở GDMN

 2036/SGDĐT-GDMN
05/09/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018

 955/SGDĐT-GDMN
27/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

 802/SGDĐT-GDMN
10/04/2017

Thông báo Hội thi giáo viên mầm non tham dự Hội thi GVDG cấp tỉnh năm 2017

 438/SGDĐT-GDMN
23/02/2017

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp chỉ dạy 1 buổi

 409/SGDĐT-GDMN
20/02/2017

Chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 2292/KH-SGDĐT
03/11/2016

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non tỉnh Sóc Trăng năm 2017

 2004/SGDĐT-GDMN
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức hội thi Bé với An toàn giao thông cấp tỉnh

 1725/SGDĐT-GDMN
29/08/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017

 196/SGDĐT-GDMN
26/01/2016

Tiếp tục khai thác và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non có hiệu quả

 81 /SGDĐT-GDMN
14/01/2016

Thông báo lịch kiểm tra trường chuẩn quốc gia và hồ sơ PCGDMN cho trẻ em năm tuổi

 38/SGDĐT-GDMN
08/01/2016

Hướng dẫn triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp học mầm non