Hôm nay, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Giáo dục mầm non
Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 2274
 08/01/2016

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành GD&ĐT nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2020, sẽ nâng tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn lên 45%, dự kiến đến cuối năm học 2015-2016 có 44/120 trường mầm non công lập được công nhận (32,8%), đến thời điểm 28/12/2015 đã công nhận được 7/14 trường (6 trường công nhận mới và 1trường tái công nhận).

Đoàn kiểm tra của tỉnh đến làm việc tại trường MG Vành Khuyên - TP Sóc Trăng.

Đoàn kiểm tra của tỉnh đến làm việc tại trường MG Họa Mi – huyện Cù Lao Dung.

 
Đoàn kiểm tra của tỉnh đến làm việc tại trường MG Sơn Ca – huyện Cù Lao Dung.
      Ngành GD&ĐT thực sự cần sự phối hợp với các cơ quan liên quan đến quy hoạch đất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp học và bố trí quỹ đất đảm bảo diện tích xây dựng, sân chơi, các công trình phụ, địa điểm, đường giao thông cho các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn Quốc gia của huyện (TX,TP), thẩm định quy hoạch mở rộng mặt bằng trường học, phân bổ nguồn vốn đầu tư ngân sách theo kế hoạch đề ra, tập trung vốn ưu tiên cho các đơn vị có nhu cầu cấp thiết nhất.   Đồng thời, sắp xếp đủ số lượng giáo viên theo định mức giáo viên/lớp, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ.
      UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp với Sở GD&ĐT trong công tác chỉ đạo thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường lớp học, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng chỉ đạo các đoàn thể tham gia công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non tỉnh Sóc Trăng vào cuối năm 2016.

Bé chơi vận động, trường MN Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

Khu Phát triển vận động, trường MG Sơn Ca, huyện Cù Lao Dung.
      Để tạo niềm tin với xã hội về hiệu quả xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, khi có thêm nhiều điều kiện dạy - học thuận lợi hơn,giáo dục mầm non  sẽ tiếp tục ra sức nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc -  giáo dục trẻ.
 
Đoàn kiểm tra của tỉnh đến làm việc tại trường MN Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành..
 
Hoạt động Giáo dục âm nhạc, trường MN Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành.

Tác giả: Sưu tầm

Ý kiến bạn đọc

Văn bản giáo dục mầm non