Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Triển khai chương trình xây dựng chuỗi trường mầm ...

Triển khai chương trình xây dựng chuỗi trường mầm non hạnh phúc và thành công cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) trong hệ thống ngoài ...

 06/08/2019

Bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn cho đội ngũ cán ...

Bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cốt cán mầm non cốt cán tại tỉnh Sóc Trăng

 01/08/2019

Những điều phụ huynh cần biết để chuẩn bị cho trẻ ...

Những điều phụ huynh cần biết để chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

 15/05/2019

Công tác tuyên truyền tại trường mầm non và nhóm ...

Công tác tuyên truyền tại trường mầm non và nhóm lớp độc lập về vấn đề bạo hành và xâm hại trẻ em

 23/04/2019

GDMN xây dựng một đội ngũ giáo viên và cán bộ cốt ...

GDMN xây dựng một đội ngũ giáo viên và cán bộ cốt cán theo quy định mới về chuẩn nghề nghiệp của GVMN và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN

 05/04/2019

Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 chuyên đề giáo dục tại Tp ...

Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 chuyên đề giáo dục tại Tp Sóc Trăng; huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung

 31/03/2019

Chấn chỉnh công tác bán trú trong các trường mầm ...

Chấn chỉnh công tác bán trú trong các trường mầm non

 25/03/2019

Sở GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng-tập huấn tăng ...

Sở GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng-tập huấn tăng cường tiếng Việt cho Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố

 19/03/2019

Tổng kết Hội thi “Cán bộ quản lý duyên dáng và tài ...

Tổng kết Hội thi “Cán bộ quản lý duyên dáng và tài năng” cấp học mầm non, lần 1 năm 2018

 13/11/2018

Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp học mầm non tỉnh ...

Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp học mầm non tỉnh Sóc Trăng

 01/11/2018
 2285/SGDĐT-GDMN
11/10/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2018

 2218/SGDĐT-GDMN
03/10/2018

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

 2053/SGDĐT-GDMN
11/09/2018

Tổ chức lễ hội Trăng rằm năm 2018

 2001/SGDĐT-GDMN
05/09/2018

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 2930/SGDĐT-GDMN
14/12/2017

Ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN

 2697/SGDĐT-GDMN
14/11/2017

Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh ATTP, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và PCCC trong ...

 2310/SGDĐT-GDMN
05/10/2017

Hướng dẫn thu, sử dụng khoản thu thoả thuận và tự nguyện trong các cơ sở GDMN

 2036/SGDĐT-GDMN
05/09/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018

 955/SGDĐT-GDMN
27/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

 802/SGDĐT-GDMN
10/04/2017

Thông báo Hội thi giáo viên mầm non tham dự Hội thi GVDG cấp tỉnh năm 2017

 438/SGDĐT-GDMN
23/02/2017

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp chỉ dạy 1 buổi

 409/SGDĐT-GDMN
20/02/2017

Chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 2292/KH-SGDĐT
03/11/2016

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non tỉnh Sóc Trăng năm 2017

 2004/SGDĐT-GDMN
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức hội thi Bé với An toàn giao thông cấp tỉnh

 1725/SGDĐT-GDMN
29/08/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017

 196/SGDĐT-GDMN
26/01/2016

Tiếp tục khai thác và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non có hiệu quả

 81 /SGDĐT-GDMN
14/01/2016

Thông báo lịch kiểm tra trường chuẩn quốc gia và hồ sơ PCGDMN cho trẻ em năm tuổi

 38/SGDĐT-GDMN
08/01/2016

Hướng dẫn triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp học mầm non