Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

- Giám đốc đi công tác đến hết tuần.
- Lãnh đạo Sở Họp Ban chấp hành Đảng uỷ tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 8 giờ, mời các Bí thư chi bộ và UBKT cùng dự.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng họp lệ Chi bộ 3 lúc 14 giờ.
- PGĐ Lý Rotha làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tham gia đoàn khảo sát, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) tại TP Sóc Trăng lúc 8 giờ (Đ/c Tuấn cùng đi); Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 14 giờ (Đ/c Tuấn chuẩn bị, Đ/c Ba, đ/c Thế, đ/c Đông Thảo, đ/c Khánh cùng dự, VP chuẩn bị nơi làm việc).

Thứ Ba, ngày 28 tháng 02 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi dự Hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2016 tại Hội trường Quân khu 9 lúc 7g30 (VP chuẩn bị xe 5g30 khởi hành).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia tại Mẫu giáo Họa Mi TP Sóc Trăng lúc 7g30 (Phòng GDMN thông báo thành viên cùng đi).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi thanh tra trường THPT Lê Văn Tám đến hết ngày 02/3/2017 (Đ/c Tự thông báo các thành viên trong đoàn cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30).

Thứ Tư, ngày 01 tháng 03 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THCS Mỹ Tú lúc 8 giờ, (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30); Họp chuẩn bị thi GV THPT dạy giỏi cấp tỉnh tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 15 giờ (Phòng GDTrH thông báo thành phần dự và chuẩn bị nội dung).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia tại Tiểu học Xuân Hòa 2, huyện Kế Sách lúc 7g30 (Phòng GDTH thông báo thành viên đoàn cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15); Dự Lễ trao học bổng Vừ A Dính lúc 15g30 tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương (đ/c Ngô Nhàn Hạ cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Ký ghi nhớ chương trình phối hợp hoạt động với Tỉnh Đoàn năm 2017 tại Công viên 30/4, TP Sóc Trăng lúc 6g30 (Đ/c Sáng cùng dự); Họp lệ Chi bộ 4 lúc 14 giờ

Thứ Năm, ngày 02 tháng 03 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc với Công ty iSMART tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 9 giờ (đ/c Lâm Quốc Cường và đ/c Trần Cẩm Huê cùng dự).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra các trường MN thuộc huyện Cù Lao Dung đạt Chuẩn quốc gia tại MN Hoa Mai lúc 7g30, MN Hướng Dương lúc 13g30 (Phòng GDMN thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp tục thanh tra trường THPT Lê Văn Tám (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6 giờ 30).

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 03 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra tại các cơ sở giáo dục (Lãnh đạo phòng GDTrH cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 7 giờ).
- PGĐ Lý Rotha đi đánh giá sơ bộ trường MG Tuân Tức, huyện Thạnh Trị lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 12g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Hội trường Sở lúc 8 giờ (Đ/c Bình chuẩn bị nội dung; VP chuẩn bị nơi làm việc); Họp Ban Tổ chức và Hội đồng thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại phòng Họp số 1 của Sở  lúc 14 giờ (Đ/c Sáng chuẩn bị nội dung, VP chuẩn bị nơi làm việc).

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 03 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng chỉ đạo thi Nghề phổ thông tại các trường THCS và THPT; Dự Lễ Khánh thành Khu thể thao tổng hợp tại Trường Quân sự QK9 lúc 6g30

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 03 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3616042
Fax: (079) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn