Hôm nay, ngày 21 tháng 05 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

- Giám đốc dự họp BCH tỉnh Đảng bộ bất thường theo Công văn số 971-CV/TU tại Hội trường Tỉnh ủy lúc 9 giờ.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự ngày Hội “Học sinh 3 tốt”  theo Thư mời số 85-TM/TĐTN-TTNTH của Tỉnh đoàn tại trường THCS&THPT Mỹ Thuận lúc 7g30 và đi kiểm tra tình hình chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 tại các điểm thi THPT Huỳnh Hữu Nghĩa, THCS Huỳnh Hữu Nghĩa và THPT Thuận Hòa từ 9 giờ, tại THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Hoàng Diệu, THPT Thành phố Sóc Trăng từ 13g30 (Phòng KTQLCL, GDTrH, Thanh tra Sở cử người cùng đi, giao phòng KTQLCL thông báo cụ thể đến các đơn vị để chuẩn bị nội dung và mời phòng GDĐT Mỹ Tú cùng dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười nghỉ phép năm.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 05 năm 2019

- Giám đốc, PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra tình hình chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 tại các điểm thi THPT Kế Sách, THPT Thiều Văn Chỏi, THPT An Lạc Thôn và THPT Đại Ngãi từ 7g30, tại THPT Văn Ngọc Chính, THPT Trần Văn Bảy, THPT Mai Thanh Thế từ 13g30 (Phòng KTQLCL, GDTrH, Thanh tra Sở cử người cùng đi, giao phòng KTQLCL thông báo cụ thể đến các đơn vị để chuẩn bị nội dung, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi đánh giá ngoài trường Mẫu giáo Hoàng Yến, TP Sóc Trăng lúc 8 giờ (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi); Dự họp để rà soát, thống nhất một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 theo Thư mời số 224/TM-SGDĐT tại phòng Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lúc 13g30.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019

- Giám đốc dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng theo Thư mời số 226/TM-UBND tại phòng Họp số 1, VP UBND tỉnh lúc 7g30.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc với công ty Thái Hưng Thịnh nghe giời thiệu về phần mền quản lý thư viện trường học tại phòng Họp số 2 của Sở lúc 9g30 (đ/c Lâm Quốc Cường chuẩn bị và mời nhân viên phụ trách thư viện các trường THPT trên địa bàn TP Sóc Trăng cùng dự); Đi kiểm tra tình hình chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 tại các điểm thi THPT Lương Định Của và THPT Đoàn Văn Tố từ 13g30 (Phòng KTQLCL, GDTrH, Thanh tra Sở cử người cùng đi, giao phòng KTQLCL thông báo cụ thể đến các đơn vị để chuẩn bị nội dung, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 13 giờ) 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019 theo Thông báo của Đảng ủy Khối các cơ quan tại Hội trường số 1, trường Chính trị tỉnh (cả ngày)

Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2019

- Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề Tháng nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” theo Giấy mời số 264-GM/VPTU tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy lúc 7g30.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi dự Hội thảo khu vực Nam bộ theo Thư mời số 454/UBDT-TCCB của Ủy ban dân tộc tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu lúc 8 giờ (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019 theo Thông báo của Đảng ủy Khối các cơ quan tại Hội trường số 1, trường Chính trị tỉnh (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự họp BCH Đảng ủy Sở tại phòng Họp số 2 lúc 14 giờ (mời Bí thư các Chi bộ và UBKT Đảng ủy cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra tình hình chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 tại các điểm thi THPT Nguyễn Khuyến, THCS Châu Văn Đơ và THPT Hòa Tú từ 7g30 (Phòng KTQLCL, GDTrH, Thanh tra Sở cử người cùng đi, giao phòng KTQLCL thông báo cụ thể đến các đơn vị để chuẩn bị nội dung, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự họp sơ kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Sóc Trăng theo Thư mời số 230/TM-UBND tại phòng Họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 7g30; Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019 theo Thông báo của Đảng ủy Khối các cơ quan tại Hội trường số 1, trường Chính trị tỉnh.

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019

- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Khai mạc và tham gia coi thi kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Khmer tại trường BTVH Pali trung cấp Nam bộ lúc 6g45.

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2019

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn