Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 16 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội nghị triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để chuẩn bị ĐH Đảng các cấp tại Hội trường BHXH tỉnh lúc 7g30; Tiếp tục chỉ đạo chấm thi chọn đội tuyển HSG quốc gia năm 2020 tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai lúc 13g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi đánh giá ngoài trường Mẫu giáo Long Bình, thị xã Ngã Năm lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 12g15).

Thứ Ba, ngày 17 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc dự họp Hội đồng TĐ-KT tỉnh theo Thư mời số 462/TM-UBND tại phòng Họp số 1, VP UBND tỉnh lúc 7g30.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tiếp tục chỉ đạo chấm thi chọn đội tuyển HSG quốc gia năm 2020 tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (cả ngày).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 theo Thư mời số 461/TM-UBND tại phòng Họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 7g30; Đi kiểm tra công nhận trường đạt CQG tại Mẫu giáo Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2, khởi hành lúc 12g30).

Thứ Tư, ngày 18 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự và làm việc với đoàn chuyên gia của BKAV về khảo sát một số vấn đề về chủ trương xây dựng trung tâm điều hành cho Sở GDĐT và chủ trương đầu tư 5 trường học thông minh của các cấp học tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 14 giờ (mời Trưởng phòng GDMN, GDTH, GDTrH, KHTC và đ/c Lâm Quốc Cường cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Khai giảng tại trường Quân sự Quân khu 9 lúc 7g30 (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7g15).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học (thành phần tham dự theo Công văn số 1894/SGDĐT-TTr ngày 09/9/2019) và tập huấn Nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc (thành phần tham dự theo Công văn số 1948/SGDĐT-TTr ngày 13/9/2019) tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương lúc 7g30 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).

Thứ Năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc làm việc về tình hình biên chế của ngành giáo dục theo Thư mời số 470/TM-UBND tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng lúc 15 giờ (đ/c Thái Hà chuẩn bị nội dung làm việc và cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi khảo sát chính thức tại trường THPT Phú Tâm lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30); Đi đánh giá ngoài tại trường THCS Châu Văn Đơ, TX Vĩnh Châu lúc 13g30, (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành 12g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng lúc 8 giờ; tại THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai lúc 9g30 (Đ/c Thái Hà chuẩn bị nội dung làm việc và cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7g45); Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh theo Công văn 3937/BGDĐT-KHTC ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT (Đ/c Triều cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 13 giờ).

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi khảo sát sơ bộ tại trường THPT Thiều Văn Chỏi lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6 giờ); Đánh giá ngoài tại trường THCS Vĩnh Phước 2, TX Vĩnh Châu lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành 12g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị về trao đổi Kế hoạch phát triển GDĐT và dự toán NSNN năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh lúc 8 giờ (Đ/c Triều cùng dự).

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2019

PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp tục dự Hội nghị về trao đổi Kế hoạch phát triển GDĐT và dự toán NSNN năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh lúc 8 giờ (Đ/c Triều cùng dự)

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2019

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn