Hôm nay, ngày 26 tháng 01 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 27 tháng 01 năm 2020

Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo quy định (Lãnh đạo Sở trực tết theo Lịch trực số 100/SGDĐT-VP ngày 17/01/2020).

Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo quy định (Lãnh đạo Sở trực tết theo Lịch trực số 100/SGDĐT-VP ngày 17/01/2020).

Thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2020

Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo quy định (Lãnh đạo Sở trực tết theo Lịch trực số 100/SGDĐT-VP ngày 17/01/2020).

Thứ Năm, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 02 năm 2020

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 02 năm 2020

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn