Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018

- Lãnh đạo Sở dự Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh  lần thứ XIII - năm 2018 tại Hội trường Sở lúc 8 giờ (phòng GDTrH chuẩn bị).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra tình hình triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tại huyện Cù Lao Dung lúc 8 giờ (VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30); Dự họp tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Thông báo số 462-TB/VPTU ngày 15/3/2018 lúc 13g30.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 03 năm 2018

- Giám đốc làm việc tại cơ quan. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự họp tiếp đoàn công tác của Ủy ban ATGT QG theo Thư mời số 127/TM-UBND của UBND tỉnh tại phòng họp số 2 VPUBND tỉnh lúc 8 giờ.
- PGĐ Lý Rotha dự Hội nghị chuyên đề của GDTH tại huyện Kế Sách lúc 7g30 (Phòng GDTH cùng dự, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6g45); Kiểm tra tình hình triển khai cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tại huyện Kế Sách lúc 8g, tại thành phố Sóc Trăng lúc 15 giờ.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại THPT Hoàng Diệu lúc 14 giờ (Đ/c Trứ thông báo thành phần và cùng dự).

Thứ Tư, ngày 21 tháng 03 năm 2018

- Giám đốc dự họp bàn giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT ngành giáo dục  theo Thư mời số 131/TM-UBND tại phòng Họp số 1 VP UBND tỉnh lúc 7g30 (mời Trưởng phòng GDĐT các huyện, TX, TP và đ/c Ba, đ/c Hoàng Nguyên, đ/c Triều, đ/c Cường, đ/c Phong cùng dự); Đi dự Hội nghị Câu Lạc bộ Giám đốc khu vực phía Nam tại Bình Thuận theo Thư mời của trường CQBLGD TPHCM đến hết ngày 24/3/2018 (đ/c Thiên Lan, đ/c Hoàng Nguyên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 9g30)
- PGĐ Châu Tuấn Hồng bàn giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT ngành giáo dục  theo Thư mời số 131/TM-UBND tại phòng Họp số 1 VP UBND tỉnh lúc 7g30.
- PGĐ Lý Rotha dự họp triển khai Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo nội dung Thư mời số 557/TM-SGDĐT ngày 16/3/2018 tại phòng Họp số 2 của Sở lúc 13g30 (mời Lãnh đạo phòng GDMN, GDTH, TCCB, KHTC chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kiểm tra các công trình nâng cấp sửa chữa (đ/c Ngọc Nguyên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 13 giờ).

Thứ Năm, ngày 22 tháng 03 năm 2018

- Giám đốc dự Hội nghị Câu Lạc bộ Giám đốc khu vực phía Nam tại Bình Thuận. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia tại TH Lê Quý Đôn - Phường 1, TX Ngã Năm lúc 8 giờ (phòng GDTH thông báo thành phần tham gia, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g15); Dự họp kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 sau đăng ký thành lập theo Giấy mời số 13/GM-SKHĐT ngày 16/3/2018 tại phòng Họp Sở KH&ĐT lúc 14 giờ (đ/c Trần Khánh cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03 năm 2018

- Giám đốc tiếp tục dự Hội nghị Câu Lạc bộ Giám đốc khu vực phía Nam tại Bình Thuận. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội nghị trực tuyến Học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 39-KH/BTGTU tại Hội trường số 2 VP Tỉnh ủy lúc 7g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị trực tuyến Học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua sóng STV1 của Đài PT-TH tỉnh tại Hội trường Sở lúc 7g30 (mời tất cả công chức, người lao động cơ quan cùng dự, VP chuẩn bị CSVC); Họp đoàn Thanh tra trường THPT Thành Phố Sóc Trăng tại phòng Họp số 1 lúc 14 giờ (Thanh tra chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần dự).
- PGĐ Lý Rotha dự Hội nghị tập huấn phương pháp dạy học Tiếng Anh Tiểu học theo Công văn số 538/SGDĐT-GDTH ngày 16/3/2018  tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, thành phố Sóc Trăng lúc 7g30 (phòng GDTH cùng dự).

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 03 năm 2018

- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội thảo chuyên đề môn Toán cấp THCS tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thạnh Trị lúc 7g30 (Phòng GDTrH cử người cùng dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30).

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 03 năm 2018

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn