Hôm nay, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 14 tháng 08 năm 2017

- Giám đốc dự dự họp tại Văn phòng Bộ GDĐT – Hà Nội lúc 14 giờ theo Giấy triệu tập số 253-GTT/BCSĐ ngày 10/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT (VP chuẩn bị xe đi sân bay Cần Thơ lúc 7g15).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Lý Rotha dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lúc 8g30 tại phòng Họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo thư mời số 372/TM-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh (đ/c Hoàng Nguyên cùng dự); Đi đánh giá sơ bộ trường TH Thiện Mỹ A, huyện Châu Thành lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành viên đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 12g45).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi học kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 2 đến hết tuần.

Thứ Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017

- Giám đốc dự họp tại Hà Nội.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự họp theo Thư mời số 37/TM-STTTT ngày 09/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông lúc 9 giờ.
- PGĐ Lý Rotha dự họp theo Thư mời 73/TM-HHN ngày 10/8/2017 của Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Sóc Trăng tại số 2D, đường Phú Lợi, Phường 2, TPST lúc 8 giờ; Làm việc với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ trao đổi nội dung về thực hiện chế độ chính sách đối với CBQLGD và đội ngũ nhà giáo theo ý kiến chỉ đạo của Công văn số  2199/VP-VX ngày 12/6/2017 tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 13g30 (mời Trưởng phòng KHTC, TCCB, GDMN, VP Sở cùng dự); Dự họp Hội đồng cử tuyển tỉnh Sóc Trăng theo Thư mời số 377/TM-UBND ngày 11/8/2017 tại phòng Họp số 01 VP UBND tỉnh lúc 16 giờ.

Thứ Tư, ngày 16 tháng 08 năm 2017

- Giám đốc dự họp về mua sắm tập trung theo Thư mời số 375/TM-UBND ngày 11/8/2017 tại phòng Họp số 01 VP UBND tỉnh lúc 7g30 (Đ/c Triều cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự buổi gặp mặt học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT QG 2017 theo thư mời của VP Tỉnh ủy tại Hội trường Tỉnh ủy lúc 13g30.
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường Chuẩn quốc gia tại TH Đại Ân 2A, huyện Trần Đề lúc 8 giờ (phòng GDTH thông báo thành viên đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30).

Thứ Năm, ngày 17 tháng 08 năm 2017

- Lãnh đạo Sở dự tổng kết năm học 2016-2017 tại phòng Họp số 9, TTVHHN tỉnh lúc 13g30 (mời Trưởng, phó phòng Sở cùng dự, VP chuẩn bị)
- PGĐ Lý Rotha dự lễ trao học bổng của Hội Khuyến học tỉnh cho con của công chức cơ quan Sở GDĐT và HS nghèo vượt khó tại Hội trường Sở lúc 8 giờ (Công đoàn và Hội Khuyến học cơ quan cùng dự).

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi đánh giá ngoài tại THPT Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị lúc 7g30 (phòng KTQL chất lượng thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15) .
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia tại TH Vĩnh Hải 3, TX Vĩnh Châu lúc 8 giờ (phòng GDTH thông báo thành viên đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15).

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 08 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 08 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn