Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc họp với Hiệu trưởng các trường THPT chuẩn bị đạt chuẩn quốc gia tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 7g30 (thành phần tham dự theo Công văn số 3209/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2019, Phòng GDTrH chuẩn bị).
- Giám đốc dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phòng Họp BTV lúc 9 giờ (theo Thư mời số 594/TM-UBND).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng họp Ban Tổ chức Hội thao QP-AN cho học sinh phổ thông tại phòng Họp trung tâm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lúc 13g30 (mời các đ/c trong BTC cùng dư).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi khảo sát chính thức tại trường Tiểu học Mỹ Tú C, huyện Mỹ Tú lúc 13g30 (Phòng KTQLCL  thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 12g45)

Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

- Giám đốc dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phòng Họp BTV lúc 13g30 (theo Thư mời số 594/TM-UBND).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng Họp BTV Công đoàn ngành giáo dục lúc 13g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội thảo tham vấn ý kiến vể Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các huyện, TX, TP (DDCI) tại Hội trường Sở KH&ĐT lúc 8 giờ (theo Giấy mời 62/GM-SKHĐT); Đi khảo sát chính thức tại trường Tiểu học Mỹ Tú B, huyện Mỹ Tú lúc 13g30 (Phòng KTQLCL  thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 12g45).

Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi khảo sát chính thức tại trường THCS&THPT Trần Đề lúc 7g30 (Phòng KTQLCL  thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6 giờ); Dự họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Quân sự  QK 9 lúc 14 giờ (VP chuẩn bị xe số 1 khời hành 13g30).
- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam tại cơ quan do Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lúc 13g30 (mời tất cả công chức và người lao động cùng dự).

Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SHB tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 9 giờ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung); Đi kiểm tra trường chuẩn quốc gia tại THCS Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu lúc 14g30 (Phòng GDTrH thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành 13 giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi thẩm tra huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 2019 tại huyện Mỹ Xuyên lúc 7g30 theo Thư mời số 598/TM-UBND (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6g45); Đi khảo sát chính thức tại trường Tiểu học Tham Đôn 4 huyện Mỹ Xuyên lúc 13g30 (Phòng KTQLCL  thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 3 khởi hành lúc 13 giờ).

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

- Giám đốc dự họp Hội đồng Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tại phòng Họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 13g30 (theo Thư mời số 602/TM-UBND).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi khảo sát chính thức tại trường THCS An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung lúc 7g30 (Phòng KTQLCL  thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành 6 giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười khảo sát chính thức tại trường Mầm non Vĩnh Thành huyện Mỹ Tú lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 3 khởi hành lúc 6 giờ); Đi khảo sát chính thức tại trường Tiểu học thị trấn Long Phú C  huyện Long Phú lúc 14 giờ (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 3 khởi hành lúc 13g30).

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn