Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 16 tháng 07 năm 2018

- Lãnh đạo Sở họp xét thuyên chuyển hè theo Kế hoạch của Sở tại phòng Họp số 1 lúc 7g30, thành phần tham dự theo Quyết định số 1149/QĐ-SGDĐT ngày 09/7/2018 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung); Họp Trưởng, Phó phòng Sở tại phòng Họp số 2 của Sở lúc 14 giờ (mời CĐ ngành cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi đánh giá ngoài trường THCS An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung lúc 8 giờ (thành phần tham dự theo Quyết định số 844/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành 6g30); Dự họp Thi đua Khối 4 tại Hội trường Sở Y tế lúc 14g30 (đ/c Nhàn Hạ cùng dự).

Thứ Ba, ngày 17 tháng 07 năm 2018

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Họp trao đổi, thống nhất việc tổ chức dạy bổ trợ tiếng Anh trường phổ thông tại Hội trường Sở lúc 9 giờ (thành phần tham dự theo Công văn số 1627/SGDĐT-GDTrH ngày 11/7/2018, phòng GDTrH chuẩn bị nội dung); Dự họp về vay vốn cho học sinh tham gia du học Đài Loan tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng lúc 15 giờ theo Thư mời 341/TM-UBND ngày 13/7/2018.
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia tại TH Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị lúc 8 giờ (Phòng GDTH thông báo thành viên đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi triển khai Quyết định bổ nhiệm CBQL tại THPT Thiều Văn Chỏi lúc 8g30 (Phòng TCCB cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7 giờ 30).

Thứ Tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018

- Giám đốc đi triển khai Quyết định bổ nhiệm CBQL tại THPT Thuận Hòa lúc 7g30; Bổ nhiệm CBQL tại THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng lúc 9g30 (Phòng TCCB cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7 giờ).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng nghỉ phép đến hết tuần.
- PGĐ Lý Rotha làm việc với Lãnh đạo các phòng GDDT-CN&TX, GDTH, GDMN về kế hoạch triển khai công tác hè tại phòng Họp số 01 của Sở  lúc 7g30 (các Trường phòng chuẩn bị nội dung báo cáo, mời đ/c Triều cùng dự); Dự họp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh theo Giấy mời 196/GM-CTĐST tại Hội trường Chữ thập đỏ lúc 13g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai lúc 8 giờ (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Thứ Năm, ngày 19 tháng 07 năm 2018

- Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng tại Hội trường Tỉnh ủy lúc 7g30 theo Giấy mời 154-GM/VPTU ngày 13/7/2018.
- PGĐ Lý Rotha dự Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sở kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm tại trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ lúc 7g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại cơ quan.
 

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018

- Giám đốc, các Phó Giám đốc họp Hội đồng TĐ-KT của các trường THPT tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 7g30 (VP chuẩn bị và thông báo thành phần tham dự).
- PGĐ Lý Rotha đi đánh giá sơ bộ trường Mẫu giáo 30/4 huyện Châu Thành lúc 14 giờ (Phòng KTQLCL thông báo thành phần đi, VP chuẩn xe số 2 khởi hành lúc 13g30).

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 07 năm 2018

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 07 năm 2018

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn