Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề năm 2019 theo Giấy mời số 243-GM/VPTU tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh lúc 7g30 (mời Chủ tịch CĐ ngành và Trưởng phòng chuyên môn cùng dự); Dự họp lệ Bám Giám đốc tại phòng Họp số 1 lúc 13g30; Họp BCH Đảng bộ lúc 15 giờ (mời Bí thư các Chi bộ và UBKT Đảng ủy cùng dự. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự tập huấn Chỉ Huy trưởng quân sự cơ quan tại trường Quân sự tỉnh.

Thứ Ba, ngày 26 tháng 03 năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự họp với Lãnh đạo UBND tỉnh theo Thư mời số 129/TM-UBND tại Phòng họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 7g30. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự tập huấn Chỉ Huy trưởng quân sự cơ quan tại trường Quân sự tỉnh.
- PGĐ Lý Rotha làm việc với Trưởng phòng GDDT và Trưởng phòng KHTC về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thủ tướng Chính phủ tại phòng làm việc của Phó Giám đốc lúc 14 giờ; Họp Ban ra đề thi viết chữ đẹp tại phòng Họp số 1 lúc 15 giờ.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười giám sát Thanh tra tại THPT Mỹ Xuyên (buổi chiều)

Thứ Tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019

- Giám đốc dự  họp BCH Đảng bộ tỉnh Quý I-2019 theo Công văn số 920-CV/TU tại Hội trưởng Tỉnh ủy (cả ngày) bắt đầu từ 7g30. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019 tại huyện Châu Thành lúc 7g30 (Phòng GDTrH thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30); Dự Hội nghị triển khai công tác thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Hội trường Sở lúc 13g30, thành phần tham dự theo Thư mời số 548/TM-SGDĐT ngày 21/3/2019 (Phòng KTQLCL và GDTrH chuẩn bị nội dung).
- PGĐ Lý Rotha dự Hội nghị chuyên đề của GDTH tại huyện Trần Đề lúc 7g30 (Phòng GDTH cử người cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6g15); Dự Khai mạc Hội thi Giai điệu tuổi hồng tại Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng lúc 14 giờ (mời Ban Tổ chức cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười Họp đoàn kiểm tra trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tại phòng Họp số 1 lúc 14g30 (Đ/c Trứ thông báo các thành phần cùng dự).

Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2019

- Giám đốc làm việc tại cơ quan. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019 tại thị xã Ngã Năm lúc 7g30 (Phòng GDTrH thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6 giờ); Họp lệ Chi bộ KTQLCL lúc 13g30; Dự Tổng kết lớp tập huấn Chỉ Huy trưởng quân sự cơ quan tại trường Quân sự tỉnh lúc 15 giờ.
- PGĐ Lý Rotha chỉ đạo Hội thi Giai điệu tuổi hồng.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười giám sát Thanh tra tại THPT Mỹ Xuyên

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019

- Giám đốc làm việc tại cơ quan. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng, PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị tại huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến hết ngày 30/3/2019.
- PGĐ Lý Rotha dự Hội nghị trực tuyến về phát triển, quản lý và sử dụng điện an toàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Thư mời số 132/TM-UBND tại phòng Họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 7g30; Chỉ đạo Hội thi Giai điệu tuổi hồng.

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 03 năm 2019

- PGĐ Lý Rotha chỉ đạo Hội thi Giai điệu tuổi hồng.

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 03 năm 2019

- PGĐ Lý Rotha chỉ đạo Hội thi Giai điệu tuổi hồng.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn