Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 20 tháng 03 năm 2017

- Lãnh đạo Sở họp BCH Đảng bộ Sở tại phòng Họp số 01 của Sở lúc 13g30 (mời Bí thư các Chi bộ và UBKT cùng dự); Họp Ban Giám đốc tại phòng Họp số 01 của Sở lúc 15g30.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng  họp Ban Chấm thi e-Learning lúc 8 giờ tại phòng Họp số 02 của Sở.
- PGĐ Lý Rotha làm việc với Lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính về kinh phí của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục tại phòng Họp số 01 của Sở lúc 8 giờ (đ/c Bạch Phượng chuẩn bị nội dung, mời đ/c Tuyết Mai, đ/c Thiên Lan, đ/c Triều cùng dự); Làm việc với Trưởng phòng GDĐT huyện, TX, TP về chính sách của GVMN tại phòng Họp số 01 của Sở lúc 9 giờ (đ/c Hoàng Nguyên, đ/c Thảo, đ/c Triều, đ/c Khánh cùng dự và chuẩn bị nội dung theo góp ý của Sở Tài chính, Sở Nội vụ). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười chỉ đạo thi giải toán tiếng Việt trên internet cấp tỉnh.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 03 năm 2017

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra trường đạt CQG tại THCS Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú lúc 13g30 (VP thông báo thành viên cùng đi và chuẩn bị xe khởi hành lúc 12g45).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt CQG tại MG Long Hưng, huyện Mỹ Tú lúc 7g30 (Phòng GDMN thông báo thành phần tham dự, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15); Làm việc với Lãnh đạo Sở VHTT&DL tại phòng làm việc lúc 14 giờ (đ/c Trần Khánh cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại thị xã Ngã Năm theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 17/01/2017 của HĐND tỉnh.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 03 năm 2017

- Lãnh đạo Sở tiếp và làm việc với Bí thư Tỉnh ủy tại Trung tâm VHHN tỉnh lúc 13g30 (thành phần tham dự theo Thư mời số 642/TM-SGDĐT ngày 17/3/2017).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội thảo môn Lịch sử cấp THCS tại UBND huyện Trần Đề lúc 7g30 (Phòng GDTrH cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành 6g15).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại huyện Trần Đề theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 17/01/2017 của HĐND tỉnh.

Thứ Năm, ngày 23 tháng 03 năm 2017

- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp và làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 của HĐND tỉnh tại Phòng Họp số 01 của Sở lúc 7g30 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung, Trưởng các phòng GDMN, GDTH, GDTrH, KHTC cùng dự, VP chuẩn bị nơi làm việc); Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2016 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tại phòng Họp số 01 của Sở lúc 14 giờ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thông báo các thành phần cùng dự, VP chuẩn bị nơi làm việc).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội thảo môn Ngữ văn cấp THCS tại trường THCS thị trấn Long Phú lúc 7g30 (Phòng GDTrH cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành 6g30); Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh (VP chuẩn bị xe khởi hành 15 giờ).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm định chất lượng trường TH Đại Hải 4, huyện Kế Sách lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15).

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 03 năm 2017

- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) tại Hội trường số 02 VP Tỉnh ủy lúc 7g30 theo Kế hoạch 28-KH/TU của Tỉnh ủy (đ/c Ba cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi công tác đến hết ngày 29/3/2017.
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường Chuẩn quốc gia tại TH An Ninh B, huyện Châu Thành lúc 7g30 (Phòng GDTH thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g45).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp Ban Tổ chức lúc 14 giờ, Ban Giám khảo lúc 15 giờ của Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Sóc Trăng, năm 2017 tại phòng Họp số 01 của Sở (Phòng CTTT chuẩn bị nội dung).

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 03 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3616042
Fax: (079) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn