Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 12 tháng 11 năm 2018

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự tập huấn Kiểm định CLGD tại TP Cần Thơ (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự họp tại Sở KH&ĐT  theo Giấy mời số 77/GM-SKHĐT ngày 08/11/2018 lúc 8 giờ (Đ/c Ngọc Nguyên cùng dự).
- PGĐ Lý Rotha dự họp Hội đồng cử tuyển và Hội đồng tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Sóc Trăng tại phòng Họp số 1, VP UBND tỉnh lúc 13g30 theo Thư mời số 597/TM-UBND ngày 09/11/2018 (đ/c Trần Khánh cùng dự).

Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018

- Giám đốc dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp học Mầm non năm 2018 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh lúc 8 giờ, thành phần tham dự theo công văn số 2532/SGDĐT-GDMN ngày 08/11/2018 (Phòng GDMN chuẩn bị).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tiếp tục dự tập huấn Kiểm định CLGD tại TP Cần Thơ. 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười giám sát hoạt động thanh tra trường THPT Lương Định Của.
- PGĐ Lý Rotha tham dự khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2018 tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 1796/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/7/2018 đến hết tuần (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 3 giờ).

Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018

- Giám đốc tham dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 lúc 7 giờ (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Khai mạc lớp tập huấn bóng rổ tại Trung tâm VHTT TP Sóc Trăng lúc 8 giờ; Làm việc với trường THCS Hoà Tú 1 lúc 14 giờ (Phòng GDTrH cử người cùng đi (VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 13g15).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng lúc 8 giờ (Đ/c Trứ thông báo các thành phần cùng dự).

Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018

- Giám đốc tham dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 lúc 6g30 (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tiếp tục dự Tập huấn Kiểm định CLGD tại TP Cần Thơ (VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp công dân theo kế hoạch.

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

- Giám đốc nghỉ phép.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tiếp tục dự Tập huấn Kiểm định CLGD tại TP Cần Thơ. 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn