Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 14 tháng 01 năm 2019

- Giám đốc đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa theo Công văn của Cục Nhà giáo và CBQLGD đến hết ngày 16/01/2019 (đ/c Thái Hà cùng đi). 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tham gia Hội đồng thi HSG quốc gia cấp THPT tại tỉnh Bến Tre.
- PGĐ Lý Rotha tham gia Hội đồng thi HSG quốc gia cấp THPT tại tỉnh Sóc Trăng.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười nghỉ phép năm. 

Thứ Ba, ngày 15 tháng 01 năm 2019

- PGĐ Châu Tuấn Hồng tham gia Hội đồng thi HSG quốc gia cấp THPT tại tỉnh Bến Tre.
- PGĐ Lý Rotha tham gia Hội đồng thi HSG quốc gia cấp THPT tại tỉnh Sóc Trăng.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười nghỉ phép năm. 

Thứ Tư, ngày 16 tháng 01 năm 2019

- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra cơ sở ngoại ngữ tại trường THPT Hoàng Diệu lúc 15 giờ (phòng GDDTCNTX thông báo thành phần tham dự). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại THPT Phan Văn Hùng lúc 8 giờ (đ/c Trứ và đ/c Trần Đình Hậu cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 7g15). 

Thứ Năm, ngày 17 tháng 01 năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự họp để thông qua Kế hoạch kinh phí năm 2019 của ngành Giáo dục tại phòng họp số 1 của Sở lúc 14 giờ (phòng KHTC chuẩn bị và thông báo thành phần cùng tham dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 01-2019 theo Kế hoạch của BTGTW tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ lúc 8 giờ.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp để thống nhất kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp tỉnh Sóc Trăng tại phòng họp số 1 của Sở lúc 8 giờ (đ/c Ngọc Nguyên và đ/c Bạch Phượng chuẩn bị nội dung và cùng dự). 

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

- Giám đốc đi họp mặt Hội đồng hương tại TP Hồ Chí Minh (đ/c Thái Hà cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 8 giờ). 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Lý Rotha dự họp tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh lúc 8 giờ; Dự Hội nghị tại trường CĐSP lúc 15 giờ.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 01 năm 2019

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn