Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 17 tháng 07 năm 2017

- Giám đốc đi kiểm tra công tác hè năm 2017 tại huyện Mỹ Tú (cả ngày) bắt đầu lúc 7g30 theo Kế hoạch số 1447/KH-SGDĐT ngày 28/6/2017 (thành phần tham dự theo QĐ số 942/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2017, VP chuẩn bị 02 xe khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng chỉ đạo thi Nghề phổ thông.
- PGĐ Lý Rotha dự họp với đoàn công tác của Trung ương tại phòng họp Tỉnh ủy lúc 8 giờ theo Thư mời số 320/TM-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh; Làm việc với Lãnh đạo trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tại phòng làm việc của Phó Giám đốc lúc 14 giờ (Phòng GDDTCN&TX thông báo và cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp công dân theo Kế hoạch; Dự họp thông qua quy hoạch chung xây dựng thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên tại phòng họp Tỉnh ủy lúc 13g30 theo Thư mời số 308/TM-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh.

Thứ Ba, ngày 18 tháng 07 năm 2017

- Giám đốc đi kiểm tra công tác hè năm 2017 tại huyện Kế Sách (cả ngày) bắt đầu lúc 7g30 theo Kế hoạch số 1447/KH-SGDĐT ngày 28/6/2017 (thành phần tham dự theo QĐ số 942/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2017, VP chuẩn bị 02 xe khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Lý Rotha dự họp với đoàn Thanh tra Ủy ban Dân tộc tại phòng họp số 02, VP UBND tỉnh lúc 9g30 theo Thư mời số 311/TM-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh. 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp lãnh đạo Ban Phúc khảo và Ban Thư ký tại trường THPT Hoàng Diệu lúc 8 giờ (Đ/c Phương Lan chuẩn bị và thông báo các thành phần cùng dự).

Thứ Tư, ngày 19 tháng 07 năm 2017

- Giám đốc, PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra công tác hè năm 2017 tại thị xã Ngã Năm (cả ngày) bắt đầu lúc 7g30 theo Kế hoạch số 1447/KH-SGDĐT ngày 28/6/2017 (thành phần tham dự theo QĐ số 942/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2017, VP chuẩn bị 02 xe khởi hành lúc 6giờ).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp toàn thể Ban Chấm thi tại trường THPT Hoàng Diệu lúc 8 giờ.

Thứ Năm, ngày 20 tháng 07 năm 2017

- Lãnh đạo Sở tiếp đoàn giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tại phòng Họp số 01 lúc 7g30 (mời các đ/c trong BCH cùng dự); Họp thống nhất việc chấm điểm thi đua các trường trực thuộc Sở tại phòng Họp số 01 của Sở lúc 14 giờ (VP thông báo thành phần dự và chuẩn bị nội dung).
- PGĐ Lý Rotha dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch sáp nhập các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Cộng đồng và Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười chỉ đạo chấm phúc khảo.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 07 năm 2017

- Giám đốc đi kiểm tra công tác hè năm 2017 tại huyện Thạnh Trị (cả ngày) bắt đầu lúc 7g30 theo Kế hoạch số 1447/KH-SGDĐT ngày 28/6/2017 (thành phần tham dự theo QĐ số 942/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2017, VP chuẩn bị 02 xe khởi hành lúc 6g15).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm định tại THCS Vĩnh Phước 2, TX Vĩnh Châu lúc 7g30 (Phòng KTQL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Lý Rotha, PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc với các Sở, ngành có liên quan về việc chuyển đổi mô hình công tư trường MN Phường 1, TX Ngã Năm tại phòng họp số 01 của Sở lúc 8 giờ (thành phần tham dự theo Thư mời số 1601/TM-SGDĐT, ngày 14/7/2017, Phòng GDMN chuẩn bị).

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 07 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 07 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng lớp Chính trị hè lúc 15 giờ (VP chuẩn bị và cùng đi).

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn