Hôm nay, ngày 24 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông
 435
 25/01/2017
Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông

Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông

Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  25_NoiDung.pdf

Ý kiến bạn đọc