Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính
 517
 13/07/2017
Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

     Ngày 10/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Lễ Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ nay đến năm 2020”. Buổi lễ có sự tham gia của 200 đại biểu là Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Giám đốc các sở, ban ngành ký cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

      Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Phan Thanh Mừng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể Hội nghị, 36 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo, ký kết vào Bản Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sóc Trăng từ nay đến năm 2020. Nội dung cam kết như sau:
      1. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính
      - Rà soát, tham mưu UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến ngành không còn phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. 
      - Rà soát các thủ tục hành chính do Trung ương công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố kịp thời các thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành; rút ngắn thời gian thực hiện so với quy định của Trung ương.
      - Nhanh chóng xử lý kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị.
      2. Triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
      - Đảm bảo 100% thủ tục hành chính đều thực hiện giao dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; được niêm yết, công khai, minh bạch kịp thời và hướng dẫn rõ ràng tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả giải quyết đúng và sớm hẹn hàng năm đạt trên 90%, trong đó không có lĩnh vực (hoặc thủ tục) nào có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn trên 10%. 
      - Thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (nêu rõ lý do) và hẹn ngày trả kết quả theo quy định đối với 100% trường hợp hồ sơ trễ hẹn. Không có hồ sơ hành chính trễ hẹn do lỗi chủ quan của cán bộ, công chức, viên chức.
      - Không tùy tiện đặt thêm thành phần hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết hoặc những quy định riêng so quy định để gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giải quyết thủ tục hành chính phải được hướng dẫn một cách rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ. Không để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đi lại quá 01 (một) lần để nộp hồ sơ (khi hồ sơ đã hoàn thiện đúng theo quy định) hoặc nhận kết quả giải quyết. 
      - 100% cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông phải xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.
     - 100% cơ quan, đơn vị, địa phương công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc; Hỏi – Đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Chuyên trang cải cách hành chính; tham gia chuyên mục “Dân hỏi- Giám đốc Sở trả lời”, “Dân hỏi- Chủ tịch UBND các cấp trả lời” để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp, người dân các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.
      - Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, với chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục của năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo đến  năm 2020 đạt trên 95%. 
      - Phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98%  trở lên và nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 95%; tỷ lệ đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt từ 90% trở lên
      3. Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
      Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu. Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Không vi phạm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
      4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương
      Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3. Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết được theo dõi cập nhật, đầy đủ, kịp thời trên hệ thống phần mềm.
      5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016