Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 805
 17/02/2017
Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

   Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt và công bố kết quả điều tra xã hội học sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
   Được biết cuộc điều tra do Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng thực hiện từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 bằng cách lấy ý kiến (qua phiếu khảo sát) của 1106 phụ huynh học sinh và học sinh tại 44 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các nội dung điều tra gồm: Tiếp cận dịch vụ, Cơ sở vật chất, Môi trường giáo dục, Hoạt động giáo dục và Kết quả giáo dục. 
   Kết quả điều tra cho thấy có 84,7% người dân được khảo sát hài lòng về dịch vụ giáo dục công lập. Trong 05 thành phần của dịch vụ giáo dục công lập, có 04 thành phần có tỷ lệ người dân hài lòng cao (trên 84%) bao gồm: Kết quả giáo dục, hoạt động giáo dục, tiếp cận dịch vụ và môi trường giáo dục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là nội dung có tỷ lệ người dân không hài lòng nhiều nhất (33%).


Biểu đồ đánh giá chung về các thành phần của dịch vụ giáo dục công lập

   Các tiêu chí được người dân hài lòng nhiều là tiêu chí trường có miễn giảm học phí; phẩm chất đạo đức của giáo viên, nhân viên; nội dung chương trình giáo dục, thái độ giao tiếp của giáo viên, nhân viên, hồ sơ, thủ tục ở các trường. Các tiêu chí có mức độ hài lòng thấp nhất là trang thiết bị dạy học, trang thiết bị của các phòng chức năng, khu vực vệ sinh của trường, phòng máy vi tính, sân chơi, sân tập thể dục, có bóng mát và kết nối Internet. 
   Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục ở các cấp học có sự khác biệt. Mầm non, tiểu học là hai cấp học nhận được sự hài lòng khá cao của người dân ở cả 05 thành phần của dịch vụ giáo dục. THCS cũng đạt được sự hài lòng của người dân, tuy nhiên điểm đánh giá còn chưa được cao và ổn định. THPT là cấp học duy nhất chưa đạt đến sự hài lòng của người dân ở cả 05 nội dung khảo sát. Ở từng nội dung khảo sát, mức độ hài lòng của người dân ở cấp mầm non, tiểu học, THCS cao hơn cấp THPT. 


Học sinh tiểu học, THCS tỉnh Sóc Trăng tham dự cuộc thi Văn hay chữ tốt

   Về việc tiếp cận dịch vụ, nhìn chung, người dân hài lòng với việc tiếp cận dịch vụ tại các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên ở một số tiêu chí, tỷ lệ chưa hài lòng ở mức khá cao như: Vị trí của trường học thuận tiện về giao thông (25%); các thông tin của trường được thông báo bằng nhiều hình thức (23,9%).
   Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, người dân chưa thực sự hài lòng. Khi đánh giá chung cho thang đo về cơ sở vật chất thì tỉ lệ người dân hài lòng chỉ đạt được 67% (33% người dân chưa hài lòng). Đặc biệt có trên 40% người dân chưa thật sự hài lòng đối với 02 tiêu chí về khu vực vệ sinh được bố trí hợp lý, an toàn, sạch sẽ và các phòng chức năng có đầy đủ thiết bị. 
   Về môi trường giáo dục, môi trường giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt được sự hài lòng của người dân. Trong đó, người dân hài lòng nhiều nhất về thái độ lịch sự, tôn trọng, hợp tác của giáo viên, nhân viên của trường. Nội dung về niêm yết các công khai (công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu chi tài chính) được người dân đánh giá ở mức bình thường.
   Về hoạt động giáo dục, tất cả các tiêu chí khảo sát về hoạt động giáo dục đều nhận được sự hài lòng của người dân. Trong đó, người dân hài lòng nhất ở 02 tiêu chí Nội dung, chương trình giảng dạy và phẩm chất, đạo đức của đội ngũ giáo viên, nhân viên. Bên cạnh đó, có trên 20% người dân chưa thật sự hài lòng ở 03 tiêu chí: Cách tổ chức hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục và việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa.


Tiết học Thể dục của học sinh Trường THCS-THPT Trần Đề (Sóc Trăng) 

   Về kết quả giáo dục, 88.2% người dân được khảo sát hài lòng về kết quả giáo dục. Trong đó, người dân hài lòng nhất ở tiêu chí sự tiến bộ về phẩm chất, đạo đức của học sinh và kết quả đánh giá phẩm chất đạo đức của học sinh. Bên cạnh đó, có trên 20% người dân chưa thật sự hài lòng với tiêu chí rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
   Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả điều tra, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016