Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Tổ chức cán bộ
Kiểm tra Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2010-2015
 417
 14/02/2017
Kiểm tra Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2010-2015

Kiểm tra Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2010-2015

Kiểm tra Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2010-2015

      Thực hiện kế hoạch số 187/KH-BCĐ ngày 06/02/2017 của Ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Sóc Trăng về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Phổ cập GDMN trẻ em năm tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Sóc Trăng.
      Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo chia làm 3 Đoàn kiểm tra đến kiểm tra việc thực hiện Phổ cập GDMN trẻ năm tuổi tại các huyện trên địa bàn tỉnh, qua đó làm căn cứ để công nhận Phổ cập GDMN của tỉnh Sóc Trăng.
      Chiều ngày 13/02/2017, Đoàn kiểm tra thứ 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Đ/c Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ GD&ĐT Ban TGTW làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo có Đ/c Châu Tuấn Hồng, Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đoàn kiểm tra đã đến làm việc tại UBND huyện Châu Thành, kiểm tra trực tiếp tại trường Mẫu giáo Phú Tâm và trường Mầm non Thị trấn Châu Thành. Đón tiếp Đoàn kiểm tra tại địa phương có Đ/c Ngô Thanh Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

      Qua đợt kiểm tra này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về PCGD-XMC, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, sẽ xét công nhận tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2010-2015.
      Sáng ngay 15/02/2017, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về kết quả kiểm tra việc thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tác giả: TCCB
Nguồn: TCCB

Ý kiến bạn đọc

Văn bản tổ chức cán bộ
 943/SGDĐT-TCCB
26/04/2017

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán các trường trực thuộc Sở

 873/SGDĐT-TCCB
18/04/2017

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

 800/KH-SGDĐT
07/04/2017

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021

 705/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ...

 695/SGDĐT-TCCB
27/03/2017

Tăng cường công tác quản lý đoàn ra

 510/SGDĐT-TCCB
03/03/2017

Hướng dẫn, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

 477/SGDĐT-TCCB
27/02/2017

Hướng dẫn chuyển công tác của viên chức ngành giáo dục năm 2017

 12/SGDĐT-TCCB
04/01/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2967/TCCB-SGDĐT
29/12/2016

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán các trường trực thuộc Sở

 2568/SGDĐT-TCCB
24/11/2016

Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học năm 2016

 2224/KH-SGDĐT
25/10/2016

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm ...

 2106/SGDĐT-TCCB
12/10/2016

Góp ý dự thảo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

 955/HDLN-SGDĐT-BHXH
07/10/2016

Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

 1827/SGDĐT-TCCB
12/09/2016

Ký kết hợp đồng lao động và bổ nhiệm, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh viên chức làm công việc hỗ ...

 1755/SGDĐT-TCCB
01/09/2016

Tổng hợp báo cáo quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

 1516/SGDĐT-TCCB
10/08/2016

Cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính

 1460/SGDĐT-TCCB
03/08/2016

Rà soát, thống nhất danh sách đăng ký đào tạo SĐH năm 2017

 TCCB
02/08/2016

Tổng hợp đánh giá, xếp loại thủ trưởng các đơn vị trực thuộc năm học 2015-2016

 536/SGDĐT-TCCB
25/03/2016

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

 467/SGDĐT-TCCB
14/03/2016

Tham gia CHương trình nâng cao năng lực và thành tích giảng dạy

 412/SGDĐT-TCCB
07/03/2016

Hướng dẫn chuyển công tác công chức, viên chức năm 2016

 393/SGDĐT-TCCB
02/03/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016

 188/SGDĐT-TCCB
25/01/2016

Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016

 149/KH-SGDĐT
20/01/2016

Kế hoạch chuyển đổi vi trí công tác đối với kế toán các đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định ...

 145/TB-SGDĐT
20/01/2016

Thông báo danh sách bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới CBQL các trường trực thuộc Sở 2015

 11/SGDĐT-TCCB
05/01/2016

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 2381/KH-SGDĐT