Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT thị xã Vĩnh Châu
 577
 11/01/2018
Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT thị xã Vĩnh Châu

Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT thị xã Vĩnh Châu

Kiểm tra quản lí, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT thị xã Vĩnh Châu

      Tiếp tục chấn chỉnh và thực hiện theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, ngày 08/01/2018, Đoàn kiểm tra quản lí cấp phát bằng tiến hành kiểm tra phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã Vĩnh Châu và các đơn vị trường THPT trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 05/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo do bà Ngô Thị Phương Lan, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục, Sở GDĐT làm Trưởng đoàn, trong đoàn kiểm tra còn có bà Thạch Thị Domres, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục, ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh Thanh tra, làm Phó Trưởng đoàn, các thành viên gồm có ông Trần Bá Duy, Chuyên viên chính Phòng Giáo dục Trung học, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục, Đại diện Phòng GDĐT thị xã Vĩnh Châu có ông Lý Văn Luận, Phó Trưởng phòng, chuyên viên phụ trách quản lý cấp phát bằng, Lãnh đạo các trường THPT, THCS và các nhân viên phụ trách quản lý cấp phát bằng.

      Sau khi kiểm tra, về phía Phòng GDĐT đã thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn về công tác in và quản lý cấp phát bằng THCS của Sở GDĐT, về phía các đơn vị trường có lưu trữ hồ sơ theo quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT. 
      Tuy nhiên, đối với sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp từ năm 2014 trở về trước, một số thủ trưởng đơn vị chưa ký duyệt, chốt danh sách số lượng học sinh được cấp phát bằng chưa kịp thời; chưa đóng dấu giáp lai các trang, cập nhật thông tin chưa đầy đủ, còn tẩy xóa không ký xác nhận. Nhà trường cho học sinh ký nhận bằng trong sổ đăng bộ chưa hợp lý. Việc bàn giao nhiệm vụ quản lý cấp, phát VBCC giữa người trước và sau chỉ thể hiện bàn giao số lượng bằng; chưa thể hiện trách nhiệm của người trước trong việc tham mưu, quản lý các hồ sơ có liên quan. Một số đơn vị số lượng bằng tồn đọng còn nhiều.
      Các đơn vị trường cần lưu ý trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và lưu trữ minh chứng đầy đủ; Danh sách công nhận tốt nghiệp đóng dấu giáp lai theo quy định; Bằng tồn sắp xếp theo thứ tự danh sách, theo năm,...

      Kết thúc buổi làm việc, bà Ngô Thị Phương Lan, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục, đề nghị:
      - Phòng GDĐT khắc phục những trường hợp chưa in bằng tốt nghiệp đối với hệ phổ cập theo quy định; Chỉ đạo các trường trực thuộc tiếp tục tổ chức cấp phát số bằng còn tồn đọng; Thống kê bằng tồn đọng hằng năm.
      - Lãnh đạo các đơn vị triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT về quản lý và cấp phát bằng.
      - Lãnh đạo các đơn vị ghi nhận những đóng góp của đoàn kiểm tra và khẩn trương khắc phục những tồn tại trong việc quản lý và cấp phát bằng; Tiếp tục thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tác giả: Khảo thí
Nguồn: KT

Ý kiến bạn đọc

 2554/SGDĐT-KTQL
09/11/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

 2359/SGDĐT-KTQL
19/10/2018

Tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

 1109/SGDĐT-KTQL
11/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện KĐCLGD năm học 2017-2018

 685/SGDĐT-KTQL
30/03/2018

Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018

 2438/SGDĐT-KTQL
18/10/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

 809/SGDĐT-KTQL
10/04/2017

Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

 796/SGDĐT-KTQL
07/04/2017

Một số lưu ý trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 652/SGDĐT-KTQL
20/03/2017

Giải đáp các nội dung liên quan đến kỳ thi THPTQG 2017

 2504/SGDĐT-KTQL
15/11/2016

Tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017

 2299/KH-SGDĐT
04/11/2016

Kiểm tra công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ và công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2160/SGDĐT-KTQL
19/10/2016

Chương trình công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2165/KH-SGDĐT
19/10/2016

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2140/SGDĐT-KTQL
17/10/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2030/SGDĐT-KTQL
05/10/2016

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 1741/KH-SGDĐT
31/08/2016

Tập huấn công tác quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ

 1334/TB-SGDĐT
19/07/2016

Phúc khảo bài thi