Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức ở Sóc Trăng
 143
 29/10/2019
Dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức ở Sóc Trăng

Dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức ở Sóc Trăng

Dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức ở Sóc Trăng
Tác giả: Trung Hiếu
Nguồn: Tin Tức

Ý kiến bạn đọc