Hôm nay, ngày 19 tháng 09 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc làm việc về tình hình biên chế của ngành giáo dục theo Thư mời số 470/TM-UBND tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng lúc 15 giờ (đ/c Thái Hà chuẩn bị nội dung làm việc và cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi khảo sát chính thức tại trường THPT Phú Tâm lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30); Đi đánh giá ngoài tại trường THCS Châu Văn Đơ, TX Vĩnh Châu lúc 13g30, (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành 12g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng lúc 8 giờ; tại THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai lúc 9g30 (Đ/c Thái Hà chuẩn bị nội dung làm việc và cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7g45); Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh theo Công văn 3937/BGDĐT-KHTC ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT (Đ/c Triều cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 13 giờ).

Trang: 1
 
 1951/HD-SGDĐT
17/09/2019

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 1954/KH-SGDĐT
17/09/2019

Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, năm ...

 1955/SGDĐT-VP
17/09/2019

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 15 năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1920/SGDĐT-GDTrH
12/09/2019

Thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa trong ngành giáo dục

 1936/KH-SGDĐT
12/09/2019

Chương trình công tác giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

 1915/SGDĐT-GDTrH
11/09/2019

Sắp xếp thời gian cho giáo viên có tên trong danh sách được nghỉ công tác tại đơn vị để ôn tập

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1874/SGDĐT-DTCNTX
06/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên

 1875/SGDĐT-DTCNTX
06/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục dân tộc

 1859/HD-SGDĐT
05/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020

 1865/SGDĐT-GDMN
05/09/2019

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 1853/KH-SGDĐT
04/09/2019

Tổ chức vui Tết Trung thu năm học 2019-2020

 1854/SGDĐT-GDMN
04/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM