Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Tư, ngày 18 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự và làm việc với đoàn chuyên gia của BKAV về khảo sát một số vấn đề về chủ trương xây dựng trung tâm điều hành cho Sở GDĐT và chủ trương đầu tư 5 trường học thông minh của các cấp học tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 14 giờ (mời Trưởng phòng GDMN, GDTH, GDTrH, KHTC và đ/c Lâm Quốc Cường cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Khai giảng tại trường Quân sự Quân khu 9 lúc 7g30 (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7g15).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học (thành phần tham dự theo Công văn số 1894/SGDĐT-TTr ngày 09/9/2019) và tập huấn Nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc (thành phần tham dự theo Công văn số 1948/SGDĐT-TTr ngày 13/9/2019) tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương lúc 7g30 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).

Trang: 1
 
 1951/HD-SGDĐT
17/09/2019

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 1954/KH-SGDĐT
17/09/2019

Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, năm ...

 1955/SGDĐT-VP
17/09/2019

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 15 năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1920/SGDĐT-GDTrH
12/09/2019

Thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa trong ngành giáo dục

 1936/KH-SGDĐT
12/09/2019

Chương trình công tác giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

 1915/SGDĐT-GDTrH
11/09/2019

Sắp xếp thời gian cho giáo viên có tên trong danh sách được nghỉ công tác tại đơn vị để ôn tập

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1874/SGDĐT-DTCNTX
06/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên

 1875/SGDĐT-DTCNTX
06/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục dân tộc

 1859/HD-SGDĐT
05/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020

 1865/SGDĐT-GDMN
05/09/2019

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 1853/KH-SGDĐT
04/09/2019

Tổ chức vui Tết Trung thu năm học 2019-2020

 1854/SGDĐT-GDMN
04/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM