Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Chủ Nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
 
 469/SGDĐT-VP
23/03/2020

Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19

 465/SGDĐT-VP
20/03/2020

Tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học phòng bệnh Covid-19

 438/SGDĐT-CTTT
18/03/2020

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

 443/SGDĐT-GDTrH
18/03/2020

Tăng cường dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

 414/SGDĐT-VP
13/03/2020

Tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học phòng bệnh Covid-19

 373/SGDĐT-VP
06/03/2020

Tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học phòng bệnh Covid-19

 364/SGDĐT-GDTrH
05/03/2020

Triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị

 367/SGDĐT-DTCNTX
05/03/2020

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020

 371/TB-SGDĐT
05/03/2020

Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

 346/SGDĐT-GDTrH
03/03/2020

Điều chỉnh thời gian cuộc thi "An toàn giao thông cho Nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo ...

 352/SGDĐT-CTTT
03/03/2020

Phổ biến cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

 327/SGDĐT-TCCB
28/02/2020

Rà soát, báo cáo CCVC tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn

 325/SGDĐT-VP
28/02/2020

Cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ, học sinh THPT, GDTX và sinh viên đi học trở lại ...

 324/BC-SGDĐT
28/02/2020

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 285/KH-SGDĐT
21/02/2020

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM