Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
 
Lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

- Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Trung tâm VH&HN tỉnh lúc 7g30 (theo Giấy mời 41-GM/VPTU ngày 18/10/2017 của VP Tỉnh ủy). 
- Giám đốc dự họp Hội đồng TĐKT tỉnh tại phòng Họp số 01 Văn phòng UBND tỉnh lúc 13g30 theo Thư mời số 496/TM-UBND ngày 20/10/2017)
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi công tác đến hết ngày 25/10/2017.
- PGĐ Lý Rotha họp BGK Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 14 giờ (Phòng GDTH thông báo thành phần tham dự và chuẩn bị nội dung). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự họp chuẩn bị thủ tục các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 (đợt 3) tại Sở KH&ĐT lúc 13g30 theo thư mời số 64/TM-SKHĐT ngày 19/10/2017 (đ/c Ngọc Nguyên cùng dự); Làm việc với Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 14 giờ (Đ/c Triều cùng dự).

Trang: 1
 
Văn bản mới
 2438/SGDĐT-KTQL
18/10/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

 2444/SGDĐT-TCCB
18/10/2017

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 1961/STNMT-CCQLĐĐ
17/10/2017

Công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

 116/KH-UBND
17/10/2017

Thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Tỉnh uỷ Sóc Trăng

 117/KH-UBND
17/10/2017

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020

 2610/QĐ-UBND
16/10/2017

Phê duyệt kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn ...

 99/TB-VPUBND
16/10/2017

Thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 2609/QĐ-UBND
13/10/2017

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ...

 2398/KH-SGDĐT
13/10/2017

Tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích cao năm học 2016-2017

 2380/SGDĐT-GDTrH
13/10/2017

Tiếp tục thực hiện các quy định hoạt động giáo dục của nhà trường theo công văn số 2080/SGDĐT-GDTrH

 2385/SGDĐT-GDTrH
13/10/2017

Triển khai tổ chức thành lập câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ võ cổ truyền trong nhà trường

 1942/UBND-NC
12/10/2017

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình

 2367/KH-SGDĐT
11/10/2017

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2017-2018

 2366/KH-SGDĐT
11/10/2017

Tổ chức cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2017-2018

 2363/KH-SGDĐT
10/10/2017

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm ...

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM