Hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
 
Lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

- Giám đốc, PGĐ Châu Tuấn Hồng họp đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1447/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2017 tại phòng Họp số 02 lúc 14 giờ (Thanh tra mời thành phần cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra công tác cấp phát VBCC tại huyện Long Phú theo Quyết định số 1334/QĐ-SGDĐT ngày 07/9/2017 của Sở GDĐT lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 11/7/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tại huyện Trần Đề lúc 13g30 theo Công văn số 3657/VP-HC ngày 15/9/2017 của VP UBND tỉnh (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 12g15).

Trang: 1
 
Văn bản mới
 2176/SGDĐT-GDTrH
20/09/2017

Chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong nhà trường năm học 2017-2018

 2168/SGDĐT-VP
19/09/2017

Triển khai thực hiện Nghị định số 91/NĐ-CP

 2170/KH-SGDĐT
19/09/2017

Tập huấn công tác y tế trường học năm 2017

 2158/KH-SGDĐT
18/09/2017

Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục ...

 2160/SGDĐT-TCCB
18/09/2017

Thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 26-CTrPH/TĐTN-SGD&ĐT
15/09/2017

Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngành Giáo dục năm học 2017-2018

 2130/SGDĐT-TCCB
14/09/2017

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018

 2114/SGDĐT-CTTT
13/09/2017

Tiếp tục triển khai tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống và tăng cường giáo dục kỹ ...

 2117/HD-SGDĐT
13/09/2017

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018

 2105/KH-SGDĐT
12/09/2017

Tập huấn các bài Võ cổ truyền "Căn bản công pháp" và chuyên môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho ...

 2106/SGDĐT-GDTH
12/09/2017

Phát động cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng" lần VII năm 2018

 666/TB-BGDĐT
12/09/2017

Thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú ...

 2095/SGDĐT-GDTrH
11/09/2017

Sắp xếp thời gian cho giáo viên được nghỉ công tác tại đơn vị để ôn tập và dự thi đầu ra khóa bồi ...

 2092/KH-SGDĐT
11/09/2017

Kế hoạch công tác đối với Giáo dục Dân tộc, Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên năm học ...

 2102/SGDĐT-GDTrH
11/09/2017

Bổ sung nội dung giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM