Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018

- Giám đốc, các Phó Giám đốc họp để nghe các phòng chuyên môn báo cáo tình hình về trường đạt Chuẩn quốc gia năm 2018 tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 14g30 (mời Lãnh đạo các phòng GDMN, GDTH, GDTrH chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc với trường THCS Phú Mỹ lúc 8 giờ (Phòng GDTrH cử người cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6g45).
- PGĐ Lý Rotha đi Đánh giá sơ bộ trường MG Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề lúc 8 giờ (Phòng KTQLCL thông báo thành viên cùng đi, VP bố trí xe số 2 khởi hành lúc 6g30); Dự giám sát chi bộ GDDT-CN&TX tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 13g30 (Mời thành viên UBKT Đảng ủy Sở cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi triển khai Quyết định bổ nhiệm CBQL tại trường THCS&THPT Hưng Lợi lúc 9 giờ (Đ/c Trần Đình Hậu cùng đi, VP chuẩn bị xe số 3 khởi hành lúc 7g30).

Trang: 1
 
 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2285/SGDĐT-GDMN
11/10/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2018

 2279/SGDĐT-GDTrH
11/10/2018

Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý và giáo dục học sinh trong các trường phổ thông

 2297/HD-SGDĐT
11/10/2018

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập cơ sở, chi nhánh, trung tâm ngoại ngữ, tin học

 2299/TB-SGDĐT
11/10/2018

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học ...

 2226/SGDĐT-GDTrH
04/10/2018

Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trong năm học 2018-2019

 77/KHPH-STP-ĐTN-SGDĐT
04/10/2018

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho thanh thiếu niên trong trường học ...

 2216/KH-SGDĐT
03/10/2018

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 2218/SGDĐT-GDMN
03/10/2018

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

 176/HD-CĐN
01/10/2018

Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018-2019

 2200/KH-SGDĐT
28/09/2018

Chương trình công tác giáo dục tiểu học năm học 2018-2019

 2524/QĐ-UBND
27/09/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và ...

 2186/SGDĐT-PC
27/09/2018

Triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp

 2173/SGDĐT-VP
26/09/2018

Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM